Martina sedova

 

Martina Šedová

knihovnice
t. č. dlouhodobá nepřítomnost

 

 

odborné vzdělání:

Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha
Filozofická fakulta UK, Praha, obor informační studia a knihovnictví (od 2016)

kontakt:

knihovna
budova Maltézské nám. 16, přízemí
telefon 257 535 085
knihovna@hellichovka.cz