přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

Klauzury zimní semestr G2A

Nikolas Tusl

Jan Vosýnek

Adam Lukas

Jiří Felcman

Ksenia Korovina

Jakub Hrab

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024