olympiáda v anglickém jazyce

Sděluji, že proběhla Olympiáda v AJ. Po písemné části, které se účastnili studenti 1. až 3. ročníku, následovala ústní část. Ta se konala v pondělí 23. 1. 2017, bylo vybráno 11 studentů.

Výsledky:
1. místo – P. Nečásková, V2 – 60 bodů
2. místo – P. Koslowski, V1 – 56 bodů
3. místo – J. D. S. Castorena, V1 – 55 bodů

Do obvodního kola postupuje P. Nečásková z V2.
Zítra proběhne vyhlášení a předání odměn – knih v AJ.

Za kabinet AJ zdraví
Eva Hrušková