Figurální kreslení I

jako volitelný modul pro zaměření 01 Propagační grafika a 02 Knižní grafika

 

1. semestr, 1/2 KZ

vyučující: ak. mal. Ivan Píchal

Studium figury – akt. Umístění do formátu. Proporční konstrukce figury, architektonika lidského těla, pohybový systém pasivní (kostra), aktivní (ústrojí svalové). Rozložení jednotlivých částí figury v prostoru, otočení, pohyb. Práce s perspektivní zkratkou. Studium tvarové skladby od celku k detailu a naopak, hledání adekvátní výtvarné zkratky. Modelace figury pochopené jako tvar a objem v prostoru.


Hodnocení modulu:

Zápočet — předpokladem pro získání zápočtu v prvním období je splnění požadovaného rozsahu docházky, zpracování zadaných úkolů v požadované kvalitě dle individuálních schopností, včasné plnění domácích zadání, která jsou neoddělitelnou součástí řešených problémů. Hodnocení probíhá průběžně, a to především ve verbální rovině formou dialogu mezi studenty za spoluúčasti vyučujícího.

 

2. semestr, 1/2 ZK

vyučující: ak. mal. Ivan Píchal

Kompozice. Analýza kompozice obrazů starých mistrů a využití jejich kompozičních řešení (jejich parafráze). Komponování figury v rámci prostředí, ve kterém se nalézá – obměňování formátů. Funkce světla v obraze, členění motivu na základě světelného kontrastu a následně barevného tónu. Využití rozmanitých technik kresby a studium jejich výrazových možností. Barevná kompozice.


Hodnocení modulu:

Klasifikovaný zápočet — předpokladem pro udělení klasifikovaného zápočtu ve druhém období je splnění požadovaného rozsahu docházky, zpracování zadaných úkolů, schopnost její individuální interpretace a plnění domácích zadání. Studenti se hodnotí průběžně. Při hodnocení se preferuje vlastní invence, ochota a schopnost přijímat nové informace a uplatňovat je ve formálním a obsahovém provedení dle individuálních předpokladů jednotlivých studentů. Hodnocení probíhá především ve verbální rovině formou dialogu mezi studenty za spoluúčasti vyučujícího.

 

Studijní literatura:

Knihy:
1. Beran Vladimír: Typografický manuál, Kafka design, Praha
2. Blažej Bohuslav: Ruční sazba 1. SNTL, Praha 1971
3. Hlavsa Oldřich: Typographia I, II, III. SNTL Praha 1976,1981,1986
4. Kočička Pavel, Blažek Filip: Praktická typografie, ComputerPress, Brno, 2000
5. Kolektiv autorů: Grafická úprava tiskovin, SPN, Praha, 1990
6. Kolektiv autorů: Sazba I, SPN, Praha, 1984
7. Kolektiv: LADISLAV SUTNAR – DESIGN IN ACTION, Argo, Praha, 2000
8. Sutnar Ladislav: DESIGN AND PAPER 19. SHAPE, LINE AND COLOR, Fraktály, Praha, 2003
9. Zrzavý Josef: Anatomie pro výtvarníky (1977)
10. Bammes Gottfried: Der nackte Mensch; Wir zeichnen den Menschen; Animal anatomy

Časopisy:
Typo, Deleatur, Font, Typografia, Soap

Webové stránky:
www.typo.cz, www.grafika.cz, www.typodesignclub.cz, www.hip-hop.cz, www.graffiti.com, www.komiks.cz,
www.severprojekt.com, www.youtube.com, www.posemaniacs.com