dubnová amnestie na zpozdné v knihovně

Knihovna VOŠG a SPŠG vyhlašuje na měsíc duben amnestii na zpozdné. Studenti, kteří během dubna vrátí knihy, u kterých již překročili výpůjční dobu, nebudou platit zpozdné. Seznam čtenářů s upomínkou je vyvěšen na nástěnce vedle knihovny.

Pokud knihy nebudou během dubna vráceny, bude pak zpozdné podle doby prodlení činit 10 až 150 Kč.

 

Martina Šedová
knihovnice
budova grafické školy Maltézské nám. 16
257 535 085
sedova@graficka-praha.cz