kurz polygrafického základu pro uchazeče o studium na voš

 

Pro uchazeče, kteří na střední škole neabsolvovali obor s polygrafickým zaměřením, pořádá škola týden před přijímacími zkouškami jednodenní kurz polygrafického základu.

Kurz obsahuje dva přednáškové moduly:

a) typografické kompendium
b) teoretické základy realizace tiskovin

termín kurzu: 16. 6. 2021, od 14 do 19 hodin
místo konání: aula grafické školy, budova Hellichova 22, Praha 1
cena kurzu: 500 Kč (platba převodem na č. ú. 10006-23435031/0710;
v poznámce nebo jako variabilní symbol je nutné uvést text: „kurz polygrafie a jméno účastníka“)

účast na kurzu je nutné předem potvrdit e-mailem na adresu
info@hellichovka.cz nebo telefonicky na č. 257 312 390

Podmínkou přítomnosti účastníka na kurzu je předložení k nahlédnutí jedno z následujících potvrzení:

 

  1. negativní výsledek antigenního nebo PCR testu ne starší než 7 dnů,
  2. prodělání onemocnění COVID-19 a od posledního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů,
  3. od očkování první dávkou u dvoudávkových vakcín uplynulo 22 dní, ale ne více než 90 dní,
  4. od očkování druhou dávkou u dvoudávkových vakcín uplynulo ne více než 9 měsíců,
  5. od očkování u jednodávkových vakcín uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

 

 

Speciální nabídka publikací pro účastníky kurzu

učebnice
Blahák, R., Pop, P.: Realizace tiskovin
150 Kč zvýhodněná cena pro účastníky kurzu

Polygrafický základ pro 1. a 2. ročník SPŠ grafické a pro školy s výukou polygrafie.

Publikace Realizace tiskovin je určena žákům střední školy v oboru Polygrafie, zejména v předmětech polygrafického základu v prvním a druhém ročníku, ale i žákům a studentům škol, v jejichž vzdělávacím programu jsou zařazeny základy polygrafie. Text mohou využít i další zájemci o obor, kteří chtějí získat obecné povědomí o postupech zpracování tiskovin v hlavních fázích jejich výroby od předtiskové přípravy po jejich dokončování. Kromě po­stupů výroby tiskovin a principů dílčích technologických operací jsou zde zařazena témata z typografie, z nauky o písmu, barvách, materiálu a ze speciálních oblastí polygrafické produkce, které žákům, studentům a dalším čtenářům umožní nahlédnout i do oblastí úzce souvisejících s realizací tiskovin.

učebnice
Lešikar, A.: Vyřazování stran v předtiskové přípravě
70 Kč zvýhodněná cena pro účastníky kurzu

Příručka vyřazování stran v předtiskové přípravě zahrnuje problematiku, která je v oboru Polygrafie velmi nosným tématem pro pochopení nejen technologických souvislostí realizace tiskovin, ale má přesah i do fáze jejich obchodně výrobní přípravy. Proto je velmi podnětnou pomůckou nejen pro specialisty v předtiskové přípravě, ale najde širší uplatnění v rámci navazujících praktických činností dalších fází polygrafické výroby.

Většina dostupných odborných příruček je příliš komplexní nebo naopak povrchně informativní. Tato příručka je naopak díky svému rozsahu a názorným vyobrazením přístupná nejen odborníkům z polygrafické praxe, ale širší veřejnosti, která by se s tímto tématem musela nebo chtěla seznámit. V neposlední řadě je rovněž vhodným doplňujícím textem pro výuku odborných předmětů ve školách s výukou polygrafie.

 

V případě zájmu o doporučenou literaturu prosíme o uhrazení uvedené částky (nebo součtu částek) na účet: 

10006-23435031/0710

Zpráva pro příjemce: název učebnice (tzn. Realizace tiskovin, Vyřazování stran v předtiskové přípravě)
Knihy pro vás připravíme k osobnímu převzetí v den konání kurzu.
Nebo můžete nakoupit osobně ve škole.