informace pro uchazeče o vyšší odborné studium

 

Přijímací zkoušky na vyšší odbornou školu se konají ve dnech 22. a 23. 6. 2021.

Pozvánky s časovým rozpisem byly rozeslány prostřednictvím České pošty 7. 6. 2021. V případě neobdržení pozvánky kontaktujte buresova@hellichovka.cz.

Uchazeči o studium zaměření 01, 02, 03 a 06 musí odevzdat domácí práce do 18. 6. 2021 do 12 hodin fyzicky i digitálně. Návod na odevzdání prací v digitální podobě je součástí pozvánky.

Po dobu přijímací zkoušky je uchazeč povinen dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla, která jsou pro vyšší odborné školy stanovena pokyny MŠMT ČR. Při vstupu do budovy vyšší odborné školy, v níž budou přijímací zkoušky probíhat, předloží uchazeč zaměstnanci školy doklad o negativním výsledku antigenního testu nebo RT-PCR testu, který mu byl proveden v posledních 7 dnech před konáním zkoušky. Nebo předloží doklad o tom, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní. Nebo byl očkován a doloží potvrzení.

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace sledujte informace na webu školy.

 

Mgr. Kateřina Burešová
zástupkyně ředitele pro vyšší odborné studium