školní kolo chemické olympiády — výsledky

 

V únoru a březnu proběhlo školní kolo chemické olympiády.

Na prvním místě se umístil František Ngo (P1) a na druhém místě Tereza Märzová (P2). Olympiáda sestávala ze tří částí, teoretické z anorganické chemie, praktické laboratorní a z testu z obecné, anorganické a organické chemie.

 

Blahopřejeme.