organizace vyučování
3 | 5 — 7 | 5 | 2021

 

Ve dnech 3.—7. května 2021 probíhá vyučování ve všech třídách střední školy a ve studijních skupinách I. a II. ročníku vyšší odborné školy kombinovaně, tj. ve vybraných praktických předmětech (vedoucí ke klauzurní nebo praktické zkoušce) prezenčně, v ostatních předmětech distančním způsobem, a to zpravidla asynchronní formou (zadáním úkolů). Nadále mohou probíhat individuální konzultace (jeden student na jednoho pedagoga), v závěrečných ročnících střední i vyšší odborné školy skupinové konzultace (6 studentů na jednoho pedagoga); vždy po předchozí domluvě s pedagogem.

Ve dnech 3.—21. května 2021 mají studenti III. ročníku vyšší odborné školy zkouškové období. Zkoušky ve vyšší odborné školy mohou probíhat individuálně i skupinově (maximálně deset studentů na jednoho pedagoga). Termín odevzdání absolventské práce v požadovaném rozsahu a formě odevzdání je stanoven na 10. května 2021. Termín splnění hodnocení ve všech předepsaných předmětech je stanoven na 21. května 2021. V tento den odevzdají studenti III. ročníku vyššího odborného studia vedoucím ročníku ke kontrole index.

Individuální i skupinové konzultace ve škole, stanovené jednotlivými pedagogy, probíhají za přísného dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel — zejména krytí dýchacích cest výhradně respirátorem (s účinností min. 95 %; např. FFP2) po celou dobu pobytu ve škole, desinfekcedodržování bezpečné vzdálenosti. Studenti střední i vyšší odborné školy jsou povinni se v budovách školy přezouvat.

Přítomnost ve skupinové výuce, konzultaci či zkoušce jsou podmíněny testováním na antigen koronaviru. Testování probíhá jedenkrát v týdnu neprodleně po prvním vstupu do školy. Pokyny k antigennímu testování obdrží studenti od třídních/vedoucích profesorů.

Obědy ve školní jídelně jsou pro studenty možné po předchozím nahlášení 24 hodin předem, prezenčně jsou vydávány v době od 13.15 do 14.00 hodin, jinak formou “krabičkového” obědu (nutný je vlastní příbor).

Provoz školy a knihovny, včetně úředních hodin studijního oddělení, je nyní zajištěn beze změn.

 

Radek Blahák
ředitel školy