aktuální provoz školy: 8—13 hodin (knihovna je otevřena pouze v úterý)

organizace vyučování
29 | 3 — 9 | 4 | 2021

 

Ve dnech 29. března 2021 až 9. dubna 2021 probíhá vyučování ve všech třídách střední školy a ve všech studijních skupinách vyšší odborné školy nadále distančním způsobem; povoleny jsou pouze individuální konzultace (jeden student na jednoho pedagoga), a to po předchozí domluvě s pedagogem.

Individuální konzultace ve škole, stanovené jednotlivými pedagogy, probíhají za přísného dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel — zejména krytí dýchacích cest výhradně respirátorem (s účinností min. 95 %; např. FFP2) po celou dobu pobytu ve škole, desinfekcedodržování bezpečné vzdálenosti. Studenti střední i vyšší odborné školy jsou povinni se v budovách školy přezouvat.

Obědy ve školní jídelně jsou pro studenty možné po předchozím nahlášení a budou zpravidla vypořádány formou krabičkového obědu.

Provoz školy, včetně studijního oddělení, je v době zvýšených mimořádných opatření ve dnech pondělí až pátek od 8 do 13 hodin.

Provoz knihovny bude zajištěn vždy v úterý od 8 do 13 hodin; studenti se předem e-mailem na návštěvě knihovny domluví.

 

Radek Blahák
ředitel školy

 

aktuální provoz školy: 8—13 hodin (knihovna je otevřena pouze v úterý)