informace pro žáky budoucích prvních ročníků střední školy ve školním roce 2019/2020

 

Začátkem července obdrží zákonní zástupci žáků, kteří byli přijati do prvních ročníků ve školním roce 2019/2020, poštou informace o zařazení do tříd, adaptačním kurzu a třídních schůzkách.

V případě, že informace neobdržíte do 8. 7. 2019, kontaktujte zástupkyni ředitele Mgr. Petru Vykydalovou (vykydalova@hellichovka.cz)