provoz školy je v těchto dnech od 8 do 15 hodin
výsledky přijímacího řízení do uměleckých oborů střední školy budou 5. 2. 2021

informace pro studenty a rodiče k výuce
11—22 | 1 | 2021

 

V období 11.—22. ledna 2021 bude organizace vyučování na střední škole a vyšší odborné škole víceméně beze změn (pouze s úpravou pro zkouškové období na vyšší odborné škole):

(1) na střední škole probíhá vyučování ve všech třídách distančním způsobem; povoleny jsou pouze individuální konzultace (jeden student na jednoho pedagoga), a to po předchozí domluvě s pedagogem; 

(2) na vyšší odborné škole probíhá zkouškové období, a to rovněž distančním způsobem nebo s možností prezenčního konání zkoušky za osobní přítomnosti maximálního počtu 10 studentů ve škole, dle pokynů pedagoga daného předmětu.

 

Individuální konzultace ve škole, stanovené jednotlivými pedagogy, probíhají za přísného dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel — zejména krytí dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, desinfekce a dodržování bezpečné vzdálenosti. Studenti střední školy i vyšší odborné školy jsou povinni se v budovách školy přezouvat.

Obědy ve školní jídelně jsou pro studenty možné po předchozím nahlášení a budou zpravidla vypořádány formou krabičkového obědu.

Provoz knihovny zůstává v době zimního zkouškového a klasifikačního období beze změn.

 

S přáním úspěchů během klasifikačního a zkouškového období 

Radek Blahák
ředitel školy

 

provoz školy je v těchto dnech od 8 do 15 hodin
výsledky přijímacího řízení do uměleckých oborů střední školy budou 5. 2. 2021