aktuální provozní hodiny školy: 8—13 hodin (knihovna je otevřena pouze v úterý)

organizace vyučování
1—28 | 2 | 2021

 

Ve dnech 1.—19. února 2021 probíhá vyučování ve všech třídách střední školy a ve všech studijních skupinách vyšší odborné školy distančním způsobem; povoleny jsou pouze individuální konzultace (jeden student na jednoho pedagoga), a to po předchozí domluvě s pedagogem.

Ve dnech 22.—26. února 2021 jsou jarní prázdniny.

Individuální konzultace ve škole, stanovené jednotlivými pedagogy, probíhají za přísného dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel — zejména krytí dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, desinfekcedodržování bezpečné vzdálenosti. Studenti střední i vyšší odborné školy jsou povinni se v budovách školy přezouvat.

Obědy ve školní jídelně jsou pro studenty možné po předchozím nahlášení a budou zpravidla vypořádány formou krabičkového obědu.

Provoz knihovny bude zajištěn vždy v úterý od 8 do 14 hodin; studenti se předem e-mailem na návštěvě knihovny domluví.

 

Radek Blahák
ředitel školy

 

aktuální provozní hodiny školy: 8—13 hodin (knihovna je otevřena pouze v úterý)