Číslo účtu na který lze platit studijní příspěvek ke studiu na VOŠG a SPŠG
23435031/0710

variabilní symbol: rodné číslo
poznámka: jméno studenta