Název: Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22
Forma: Příspěvková organizace
Zřizovatel: Magistrát hlavního města Prahy
Organizační struktura: kontakty
Kontaktní spojení: kontakty
Kontaktní adresa: Hellichova 22, Praha 1 – Malá Strana, 118 00
Adresa sekretariátu pro osobní návštěvu: Hellichova 22, Praha 1 – Malá Strana, 118 00
Úřední hodiny: sekretariát školy 7.30 – 15.00
Telefonní čísla: kontakty
Adresa internetové stránky: www.graficka-praha.cz

Bankovní spojení:
2001660018/6000 PPF banka
23435031/0710 ČNB
IČ: 70 837 783

Hlavní dokumenty školy:
Výroční zpráva
Školní řád střední školy
Školní řád vyšší odborné školy

Školní vzdělávací programy
Vzdělávací program vyššího odborného vzdělávání
Provozní a organizační řád školy
Organizační schéma

Rozpočet: viz. Výroční zpráva zde
Místo a způsob, jak získat informace, podat žádost, stížnost, odvolání a obdržet rozhodnutí: lze podat písemně na adresu školy, osobně v sekretariátu školy nebo elektronicky na e-mailovou adresu školy
Opravné prostředky: podat v sekretariátu školy
Formuláře: ke stažení zde
Popis postupů: dle platné legislativy (Školský zákon, Správní řád)
Předpisy: Školský zákon, Zákon o svobodném přístupu k informacím