Kompletní školní vzdělávací programy jsou k dispozici v sekretariátu školy a na intranetu

 

Učební plán platný od 1. 9. 2010, počínaje 1. ročníkem