Na Střední průmyslové škole grafické je možné studovat obory

Polygrafie
Užitá fotografie a média
Grafický design
Konzervátorství a restaurátorství

Studium v těchto oborech poskytuje střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou a je realizováno jako čtyřleté denní. Ke studiu se mohou přihlásit žáci základních škol, kteří
v daném roce ukončí devátou třídu, ale i starší uchazeči, kteří získali základní vzdělání.

Přijímání uchazečů do polygrafického oboru
Přihlášky ke vzdělávání v technologickém oboru Polygrafie podávají žáci 9. třídy základní školy prostřednictvím ředitelství základní školy nejpozději do 15. března 2014 na ředitelství Střední průmyslové školy grafické. Přijímací řízení proběhne 22. dubna 2014, případně další kola přijímacího řízení budou vypsány v průběhu května a června.

Uchazeči o studium v oboru Polygrafie nekonají přijímací zkoušku, ale jsou přijímáni na základě výsledků vzdělávání ze základní školy.

Přijímání uchazečů do výtvarných oborů
Přihlášky ke vzdělávání ve výtvarných oborech Užitá fotografie a médiaGrafický design
Konzervátorství a restaurátorství podávají žáci
z devátých tříd prostřednictvím ředitelství základní školy a ostatní uchazeči přímo ředitelství VOŠG a SPŠG nejpozději do 30. listopadu 2013. Do prvního ročníku se přijímají uchazeči, kteří nejlépe vykonají talentovou zkoušku a vyhoví i ostatním požadavkům přijímacího řízení.

Talentová zkouška se koná v termínu 7. až 9. ledna 2014 nebo 13. až 15. ledna 2014.
Škola pořádá pro uchazeče o studium od počátku října do konce prosince konzultace nad jejich domácími pracemi. Domácí práce odevzdávají uchazeči o studium v prvním termínu
do 6. 1. 2014 nebo v druhém termínu do 9. 1. 2014. Talentovou zkoušku tvoří několik odlišně od sebe formulovaných a zaměřených úloh, jimiž se zjišťuje zejména výtvarná představivost, pozorovací talent, barvocit, smysl pro kompozici a přesnost. Každý uchazeč předloží soubor domácích prací a jejich seznam. Součástí zkoušky je rovněž test prověřující všeobecný kulturní a historický přehled uchazeče, prověrka znalostí českého jazyka
a literatury a individuální pohovor. Talentová zkouška zpravidla bývá vícekolová a je vylučovací.

Přihláška ke studiu na střední škole
Školní řád Střední průmyslové školy grafické