spšg — pražské šablony ll

 

V naší škole je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022 realizován projekt s názvem „Střední průmyslová škola grafická-pražské šablony II“, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001595, financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou žáci a žáci s odlišným mateřským jazykem, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci střední školy. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.