přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

produkty projektu Dlouhá cesta k malé knize

 

Díky projektu »Dlouhá cesta k malé knize«, který na škole probíhal v letech 2012 až 2014 , byla inovována výuka předtiskové přípravy, tiskových technik a digitálních médií pro žáky 3. a 4. ročníku oboru Polygrafie a počítačové grafiky pro žáky 3. ročníku oboru Grafických design. V rámci projektu byl pro žáky realizován nový seminář Redakční zpracování textu, zajišťovaný Institutem pro studium literatury, o. p. s., a v rámci uvedených předmětů byly ve spolupráci s tímto institutem zpracovány čtyři publikace: Čtení o… Václavu Havlovi, Jaroslavu Vrchlickém, Jaroslavu Seifertovi a Jaroslavu Haškovi. Na předtiskovou přípravu navazovala rovněž di­gitální média, kde žáci řešili publikování zpracovaných antologií pro e-books. Výstupy (produkty), které byly v rámci projektu realizovány, jsou k dispozici zde:
a) tématické plány čtyř inovovaných předmětů
Grafické programy
Předtisková příprava a Digitální média
Tiskové techniky

b) tematický plán nového projektového semináře
Redakční zpracování textu

c) sylaby projektového semináře Redakční zpracování textu
Vznik publikace
Koncepce antologie
Textové prameny
Jaroslav Seifert: Ediční a redakční práce
Jaroslav Vrchlický: Ediční a redakční práce
Uspořádání antologie
Výtvarná a typografická úprava
Shrnutí: Od myšlenky ke knize
Václav Havel: Aparát a obrazový doprovod
Jaroslav Hašek: Aparát a obrazový doprovod

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024