přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

Šestá přednáška projektu OPPA

semináře Redakčního zpracování textu proběhla dne 25. dubna 2013 pro studenty třetího ročníku oborů Grafický design a Polygrafie. Přednášku v rámci projektu Dlouhá cesta k malé knize zajistil partner projektu, Institut pro studium literatury, o. p. s.

Podobně jako v předcházejícím období studentům přednášel Mgr. Michael Špirit, Ph. D.

Fotografie z přednášky k nahlédnutí zde.

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024