3. přednáška projektu OPPA 2013_14

Přednáška Redakčního zpracování textu pro studenty třetího ročníku oborů Grafický design a Polygrafie proběhla dne 13. ledna 2014 v rámci projektu Dlouhá cesta k malé knize zajistil partner projektu, Institut pro studium literatury, o. p. s.

 

Podobně jako v předcházejícím období studentům přednášel Mgr. Michael Špirit, Ph. D.

Fotografie z přednášky k nahlédnutí zde.