1. přednáška projektu OPPA 2013_14

semináře Redakčního zpracování textu pro studenty třetího ročníku oborů Grafický design a Polygrafie proběhla dne 22. listopadu 2013. Přednášku v rámci projektu Dlouhá cesta k malé knize zajistil partner projektu, Institut pro studium literatury, o. p. s.

Podobně jako v předcházejícím období studentům přednášel Mgr. Michael Špirit, Ph. D.

Fotografie z přednášky k nahlédnutí zde.