přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

exkurze v datovém centru Master

31. října 2016 se fotografická skupina třídy V1 zúčastnila exkurze v datovém centru firmy Master v Praze 10. Děkujeme obchodnímu řediteli panu Martinu Danihelkovi za provedení celou firmou, seznámení s jejich obchodní činností a názorné předvedení řady technických zařízení, které se v místě samém nacházejí.

master_foto

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024