školní vzdělávací programy
střední průmyslové školy grafické

 

Střední průmyslová škola grafická v Praze nabízí komplexní skladbu oborů, zahrnující výtvarné, technologické a restaurátorské aspekty realizace tiskovin, doplněné o grafiku na internetu, digitální fotografii a produkci vydavatelských a dalších mediálních produktů, což zajišťuje v rámci následujících vzdělávacích programů:

polygrafie
užitá fotografie a média
design tiskovin
design obalů
design digitálních médií
konzervátorství a restaurátorství

 

polygrafie

[obor vzdělání 34-41-M/01 Polygrafie]
platný od 1. září 2018, ve školním roce 2018/19 pro třídu P1

vedoucí oboru: BcA. Jiří Císler
délka studia a způsob ukončení: čtyřleté studium s maturitní zkouškou
forma přijímacího řízení: přijímací zkouška

profilová maturitní zkouška:
— polygrafické technologie (ústní zkouška)
— informační technologie nebo aplikovaná chemie a materiály (praktická a ústní zkouška)
— praktická zkouška z povinně volitelného předmětu (praktická zkouška)

nepovinná profilová maturitní zkouška:
— kulturně historický základ (ústní zkouška)
— aplikovaná chemie a materiály nebo informační technoogie (praktická a ústní zkouška)

uplatnění absolventů na pracovních pozicích:
— grafik a operátor DTP studia,
— grafik a obchodně-technický pracovník mediální nebo marketingové agentury,
— technický pracovník reprodukčního střediska,
— technický pracovník kontroly kvality,
— výrobní a obchodně-technický pracovník polygrafického podniku.

učební plán:

 Předmět I II III IV  
Český jazyk a literatura 3 3 2 2 10
Seminář z českého jazyka 1 1 2
Anglický jazyk 4 4 3 3 14
Seminář z anglického jazyka 1 1 2
Společenskovědní základ 1 1 1 3
Biologie a ekologie 1 1
Fyzika 2 2 4
Matematika 4 3 3 4 14
Ekonomika 2 1 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační technologie 1–3 1–3 2 2 6–10
informatika 1 1 1 1  
grafické aplikace
2 2      
multimediální aplikace     1 1  
Polygrafické technologie 3 3 3 2 11
úvod. tisk z výšky 1,5        
sítotisk 1,5        
ofsetový tisk   1,5      
knižní vazba   1,5      
tiskové technologie     3    
dokončovací technologie       2  
Aplikovaná chemie a materiály 2 4 3 3 12
anorganická chemie a materiály 2        
organická chemie a materiály   2      
makromolekulární chemie a materiály   1      
fyzikální chemie v aplikaci     2    
analytická chemie v aplikaci       1  
chemická a materiálová cvičení   1 1 2  
Kulturně historický základ 2 2 1 1 6
Počítačová grafika 0–2 0–2 0–4
Písmo a typografie 3 3 6
Výtvarná příprava 2 2 4
Technologická příprava 3 3 6
Předtisková příprava 3 3 6
Kontrola kvality 1 1 2
Technické kreslení 2 2
 
Povinně volitelné předměty
a) Technologický modul 3 3 6
b) Grafický modul 3 3 6
 
Celkový počet hodin v týdnu 33 32 34 33 132
           
Nepovinné předměty
Angličtina vyrovnávací A1–A2 1  
Němčina A1–A2 2 2 2 2  
Němčina A2–B1 2 2 2 2  
Francouzština A1–A2 2 2 2 2  
Francouzština A2–B1 2 2 2 2  

 — součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška
• — povinně si zapisují studenti, kteří nesplní požadavky vstupního testu pro zařazení do skupiny anglického jazyka s počáteční jazykovou úrovní A2

 

design tiskovin

[obor 82-41-M/05 Grafický design]
platný od 1. září 2018, ve školním roce 2018/19 pro třídu V1A t

vedoucí oboru: ak. mal. Zbyněk Kočvar
délka studia a způsob ukončení: čtyřleté studium s maturitní zkouškou
forma přijímacího řízení: talentová zkouška

profilová maturitní zkouška:
— dějiny výtvarné kultury a oboru
— teoretická zkouška z odborných předmětů
— praktická zkouška

uplatnění absolventů: grafici, vedoucí pracovníci nebo operátoři v reklamních agenturách, grafických studiích, v redakcích, tiskárnách, ve výrobní i obchodní propagaci nebo kulturních institucích

učební plán:

 Předmět I II III IV  
Český jazyk a literatura 3 3 2 2 10
Seminář z českého jazyka 1 1 2
Anglický jazyk 4 4 3 3 14
Seminář z anglického jazyka 1 1 2
Historický základ 1 1 1 1 4
Společenskovědní základ 1 1 1 3
Biologie a ekologie 1 1
Chemie 2 3
Fyzika 2 4
Matematika 2 2 4
Informatika 2 2 4
Ekonomika 2 1 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Technické kreslení 2 2
Dějiny výtvarné kultury 2 2 2 2 8
Dějiny grafického designu 1 1 2
Výtvarná příprava 6 6 12
Figurální kreslení 2 3 3 8
Písmo a typografie 3 3 1 1 8
Počítačová grafika 2 4 3 3 12
Fotografie 3 3
Design tiskovin 10 10 20
Grafické techniky 3 3 6
Knižní vazba 2 2 4
Tiskové technologie 2 2 4
           
Volitelné předměty 2 2 4
Redakce (1) (1) (2)
Základy multimediální tvorby (1) (1) (2)
Seminář výtvarné kultury (1) (1) (2)
Seminář digitální kultury (1) (1) (2)
           
Celkový počet hodin v týdnu 38 37 39 38 152

— součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška

 

design obalů

[obor 82-41-M/05 Grafický design]
platný od 1. září 2018, ve školním roce 2018/19 pro třídu V1A o

vedoucí oboru: ak. mal. Zbyněk Kočvar
délka studia a způsob ukončení: čtyřleté studium s maturitní zkouškou
forma přijímacího řízení: talentová zkouška

profilová maturitní zkouška:
— dějiny výtvarné kultury a oboru
— teoretická zkouška z odborných předmětů
— praktická zkouška

uplatnění absolventů: grafici, designéři obalů, konstruktéři obalů v designérských studiích, designéři v tiskové produkci zaměřené na zpracování papíru, kartónu a lepenky a jiných obalových materiálů nebo v kulturních institucích

učební plán:

 Předmět I II III IV  
Český jazyk a literatura 3 3 2 2 10
Seminář z českého jazyka 1 1 2
Anglický jazyk 4 4 3 3 14
Seminář z anglického jazyka 1 1 2
Historický základ 1 1 1 1 4
Společenskovědní základ 1 1 1 3
Biologie a ekologie 1 1
Chemie 2 3
Fyzika 2 4
Matematika 2 2 4
Informatika 2 2 4
Ekonomika 2 1 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Technické kreslení 2 2
Dějiny výtvarné kultury 2 2 2 2 8
Dějiny grafického designu 1 1 2
Výtvarná příprava 6 6 12
Figurální kreslení 2 3 3 8
Písmo a typografie 3 3 6
Fotografie 3 3
Počítačová grafika 2 2 2 2 8
Počítačové modelování 2 2 4
Prostorová a materiálová cvičení 3 3 6
Design obalů 10 10 20
Konstrukce obalů 2 2 4
Obalové technologie 1 1 2 2 6
           
Volitelné předměty 2 2 4
Redakce (1) (1) (2)
Základy multimediální tvorby (1) (1) (2)
Seminář výtvarné kultury (1) (1) (2)
Seminář digitální kultury (1) (1) (2)
           
Celkový počet hodin v týdnu 38 37 39 38 152

 — součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška

 

design digitálních médií

[obor 82-41-M/05 Grafický design]
platný od 1. září 2018, ve školním roce 2018/19 pro třídu V1A d

vedoucí oboru: ak. mal. Zbyněk Kočvar
délka studia a způsob ukončení: čtyřleté studium s maturitní zkouškou
forma přijímacího řízení: talentová zkouška

profilová maturitní zkouška:
— dějiny výtvarné kultury a oboru
— teoretická zkouška z odborných předmětů
— praktická zkouška

uplatnění absolventů: grafici, vedoucí pracovníci nebo operátoři v reklamních či mediálních agenturách, grafických studiích, v redakcích, ve výrobní i obchodní propagaci nebo kulturních institucích

učební plán:

 Předmět I II III IV  
Český jazyk a literatura 3 3 2 2 10
Seminář z českého jazyka 1 1 2
Anglický jazyk 4 4 3 3 14
Seminář z anglického jazyka 1 1 2
Historický základ 1 1 1 1 4
Společenskovědní základ 1 1 1 3
Biologie a ekologie 1 1
Chemie 2 3
Fyzika 2 4
Matematika 2 2 4
Informatika 2 2 4
Ekonomika 2 1 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Technické kreslení 2 2
Dějiny výtvarné kultury 2 2 2 2 8
Dějiny grafického designu 1 1 2
Výtvarná příprava 6 6 12
Figurální kreslení 2 3 3 8
Písmo a typografie 3 3 6
Fotografie 3 3 3
Počítačová grafika 3 4 4 4 15
Design digitálních médií 10 10 20
Interaktivní aplikace 2 2 4
Internetové technologie 1 1 2 2 6
           
Volitelné předměty 2 2 4
Redakce (1) (1) (2)
Základy multimediální tvorby (1) (1) (2)
Seminář výtvarné kultury (1) (1) (2)
Seminář digitální kultury (1) (1) (2)
           
Celkový počet hodin v týdnu 39 36 39 38 152

 — součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška

 

užitá fotografie a média

[obor 82-41-M/02 Užitá fotografie a média]
platný od 1. září 2013, ve školním roce 2018/19 pro třídu V1B f

vedoucí oboru: Mgr. Viktor Kopasz
délka studia a způsob ukončení: čtyřleté studium s maturitní zkouškou
forma přijímacího řízení: talentová zkouška

profilová maturitní zkouška:
— dějiny výtvarné kultury a oboru
— teoretická zkouška z odborných předmětů
— praktická zkouška

uplatnění absolventů: fotografové v mnoha institucích, například v redakcích periodik i nakladatelství, v reklamních agenturách, grafických studiích, ve výrobní i obchodní propagaci nebo v kulturních institucích

učební plán:

Předmět I II III IV  
Český jazyk a literatura 3 3 2 2 10
Seminář z českého jazyka 1 1 2
Anglický jazyk 4 4 3 3 14
Seminář z anglického jazyka 1 1 2
Historický základ 1 1 1 1 4
Společenskovědní základ 1 1 1 3
Biologie a ekologie 1 1
Chemie 2 1 3
Fyzika 2 2 4
Matematika 2 2 4
Informatika 2 2 4
Ekonomika 2 1 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Dějiny výtvarné kultury 2 2 2 2 8
Výtvarná příprava 3 3 6
Počítačová grafika 2 2 4
Písmo a typografie 2 2 4
Teorie a vývoj fotografie 1 1 2 1 5
Fotografický design 4 4 8
Fotografická tvorba 12 12 24
Fotografická technologie 3 3 2 2 10
Fotografická technika  (3) (1) (4)
Fotografické a reprodukční procesy (1) (2) (2) (5)
Fotografická cvičení 8 8 1 1 18
Praktická cvičení (8) (8) (16)
Fotografická postprodukce (1) (1) (2)
           
Povinně volitelné předměty 2 2 4
Seminář výtvarné kultury (1) (1) (2)
Seminář digitální kultury (1) (1) (2)
Základy multimediální tvorby (1) (1) (2)
Knižní vazba (1) (1) (2)
           
Celkový počet hodin v týdnu 40 39 37 36 152

— součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška

 

 

konzervátorství a restaurátorství

[obor 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství]
platný od 1. září 2013, ve školním roce 2018/19 pro třídu V1B k

vedoucí oboru: Bc. Milana Vanišová
délka studia a způsob ukončení: čtyřleté studium s maturitní zkouškou
forma přijímacího řízení: talentová zkouška

profilová maturitní zkouška:
— dějiny výtvarné kultury a oboru
— teoretická zkouška z odborných předmětů
— praktická zkouška

uplatnění absolventů: restaurátoři a konzervátoři archiválií, starých vzácných listin, knih a muzejních předmětů v archívech, knihovnách, muzeích, galeriích a ústavech státní památkové péče, případně v samostatné činnosti konzervátora a restaurátora

učební plán:

 Předmět I II III IV  
Český jazyk a literatura 3 3 2 2 10
Seminář z českého jazyka 1 1 2
Anglický jazyk 4 4 3 3 14
Seminář z anglického jazyka 1 1 2
Historický základ 1 1 1 1 4
Společenskovědní základ 1 1 1 3
Biologie a ekologie 1 1
Chemie 2 2 4
Fyzika 2 4
Matematika 2 2 4
Informatika 2 2 4
Ekonomika 2 1 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Dějiny výtvarné kultury 2 2 2 2 8
Výtvarná příprava 6 3 9
Technické kreslení 2 2
Dějiny knižní kultury 1 1 2
Knižní vazba 7 6 4 17
Kaligrafie 2 2 2 2 8
Výtvarná dokumentace a navrhování 2 2 2 3
Fotografie 1 1 1 1 4
Restaurování papíru 2 5 12 19
Restaurování muzejních předmětů 5 4,5 7,5
Technologie restaurování 1 3 3 1,5 8,5
           
Volitelné předměty 1 1 4
Seminář výtvarné kultury (1) (1) (2)
Seminář z chemie (1) (1) (2)
Písmo a typografie (1) (1) (2)
           
Celkový počet hodin v týdnu 39 36 39 38 152

— součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška

 

tisková a nová média (dobíhající)

[obor vzdělání 34-41-M/01 Polygrafie]
platný od 1. září 2015, ve školním roce 2018/19 pro třídy P2, P3AP3B a P4

vedoucí oboru: Bc. Adam Lešikar, DiS.
délka studia a způsob ukončení: čtyřleté studium s maturitní zkouškou
forma přijímacího řízení: přijímací zkouška

profilová maturitní zkouška:
— polygrafie
— zaměření A: produkční příprava a management / zaměření B: grafická a produkční příprava
— zaměření A: praktická zkouška z technologie / zaměření B: grafický design

uplatnění absolventů na pracovních pozicích:
— grafik a operátor DTP studia,
— grafik a obchodně-technický pracovník mediální nebo marketingové agentury,
— technický pracovník reprodukčního střediska,
— technický pracovník kvality tiskové produkce,
— výrobní a obchodně-technický pracovník polygrafického podniku.

učební plán:

 Předmět I II III IV  
Český jazyk a literatura 4 3 2 3 12
Seminář z českého jazyka 1 1 2
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Seminář z anglického jazyka 1 1 2
Německý jazyk 2 2 4
Historický základ 1 1 1 1 4
Společenskovědní základ 1 1 1 3
Biologie a ekologie 1 1
Fyzika 2 2 4
Matematika 4 3 3 4 14
Informatika 0–2 0–2 0–4
Ekonomika 2 2 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Chemie 2 3 5
Počítačová grafika 2–4 2–4 4–8
Výtvarná příprava a typografie 4 4 8
Technická příprava 2 3 5
Polygrafie 3 3 6
 
zaměření A — Technologie a management tiskových a nových médií
Německý jazyk 2 1 3
Produkční příprava a management 4 4 8
Příprava a kontrola dat 4 3 7
Kontrola kvality 2 1 3
Technologie 5 3 8
Seminář z chemie 1 1 2
 
zaměření B — Grafická a produkční příprava tiskových a nových médií
Dějiny výtvarné kultury 2 1 3
Grafická a produkční příprava 4 3 7
Grafický design 4 4 8
Počítačová grafika 4 3 7
Technologie 3 1 4
Základy multimediální tvorby 1 1 2
           
Celkový počet hodin v týdnu 34 34 34 31 133

 — součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška

 

grafický design (dobíhající)

[obor 82-41-M/05 Grafický design]
platný od 1. září 2013, ve školním roce 2017/18 pro třídy V2 g, V3 g a V4 g

vedoucí oboru: ak. mal. Zbyněk Kočvar
délka studia a způsob ukončení: čtyřleté studium s maturitní zkouškou
forma přijímacího řízení: talentová zkouška

profilová maturitní zkouška:
— dějiny výtvarné kultury a oboru
— teoretická zkouška z odborných předmětů
— praktická zkouška

uplatnění absolventů: grafici, vedoucí pracovníci nebo operátoři v reklamních agenturách, grafických studiích, tiskárnách, ve výrobní i obchodní propagaci nebo v kulturních institucích; rovněž v nakladatelsko-vydavatelské sféře

učební plán:

 Předmět I II III IV  
Český jazyk a literatura 3 3 2 2 10
Seminář z českého jazyka 1 1 2
Anglický jazyk 4 4 3 3 14
Seminář z anglického jazyka 1 1 2
Historický základ 1 1 1 1 4
Společenskovědní základ 1 1 1 3
Biologie a ekologie 1 1
Chemie 2 3
Fyzika 2 4
Matematika 2 2 4
Informatika 2 2 4
Ekonomika 2 1 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Dějiny výtvarné kultury 2 2 2 2 8
Výtvarná příprava 6 3 9
Technické kreslení 2 2
Počítačová grafika 2 4 3 3 12
Dějiny grafického designu 1 1 2
Seminář z grafického designu 1 1 2
Grafický design 3 10 10 23
Grafické techniky 3 3
Písmo 2 2 4
Figurální kreslení 2 3 3 8
Typografie 3 3
Fotografie 3 3
Tiskové techniky 3 3 6
Knihařské zpracování 1,5 1,5 3
Signmaking 1 1
           
Povinně volitelné předměty 2 2 4
Redakce (1) (1) (2)
Základy multimediální tvorby (1) (1) (2)
Seminář z dějin výtvarné kultury (1) (1) (2)
Seminář digitální kultury (1) (1) (2)
           
Celkový počet hodin v týdnu 39 37 39,5 36,5 152

— součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška