Navrhování a výroba tiskovin na VOŠG a SPŠG

Při realizaci vašich záměrů
například v oblasti propagace vaší školy
nebo v oblasti dalšího vzdělávání
využijte z naší nabídky:


Kreativitu a zkušenosti výtvarných ateliérů
– zpracování grafických návrhů
– využití možností oddělení fotografie a médií
– restaurování a konzervování dokumentů, listin, knih

Výrobní možnosti polygrafických dílen
– ofsetový tisk do formátu B3
– knihtisk do formátu 55 × 75 cm
– sítotisk do formátu B1
– plnobarevný digitální oboustranný tisk do formátu SRA3
– plnobarevný velkoformátový digitální tisk
– knihařské zpracování

Kurzy pro veřejnost
rekvalifikační kurzy reprodukční grafiky v základní a pokročilé úrovni
digitální fotografie a počítačové zpracování obrazu
integrace obrazu a textu v Adobe InDesign
základy grafického designu a realizace tiskovin (polygrafické minimum)
– typografie
– předtisková příprava
– grafické programy (Adobe Creative Suite)

Vše po dohodě dle možností školy

kontakt:
Jan Čermák
vedoucí hospodářské činnosti školy
cermak@graficka-praha.cz