den otevřených dveří 4. 10. 2023 (14.00—18.00)

knižní vazba — školní práce 2014

 

Hana Kuklíková
Polopergamenová vazba, čerpaný papír
Hana Kuklíková
restaurování papíru a muzejních předmětů | 2. ročník
soutěžní práce
vedoucí práce Olga Hrušková
Kateřina Skalická
Polopergamenová vazba, čerpaný papír
Kateřina Skalická
restaurování papíru a muzejních předmětů | 2. ročník
soutěžní práce
vedoucí práce Olga Hrušková
Magdalena Fojtová
Polopergamenová vazba, vrstvený japonský papír
Magdalena Fojtová
restaurování papíru a muzejních předmětů | 2. ročník
soutěžní práce
vedoucí práce Olga Hrušková
Veronika Rajšlová
Polopergamenová vazba, vrstvený japonský papír
Veronika Rajšlová
restaurování papíru a muzejních předmětů | 2. ročník
soutěžní práce
vedoucí práce Olga Hrušková

den otevřených dveří 4. 10. 2023 (14.00—18.00)