Zápis přijatých uchazečů ve II. kole přijímacího řízení na VOŠG

 

Zápis nově přijatých uchazečů ke studiu v zaměření 05 Vydavatelská produkce,
v rámci druhého kola přijímacího řízení k vyššímu odbornému studiu,
proběhne v pondělí 24. září 2012 v 9.00 hodin v aule grafické školy

 

Ing. Radek Blahák
zástupce ředitele pro VOŠG