střední průmyslová škola grafická —
zahájení školního roku a studijní program 2018/19

 

vedení studijní agendy a rozvrh:
Mgr. Petra Vykydalová, statutární zástupkyně ředitele

prevence sociálně patologických jevů:
Mgr. Kateřina Burešová, výchovná poradkyně

studijní oddělení, potvrzení o studiu:
Renata Horáčková, studijní referentka

karty studenta ISIC, kopírování pro studenty:
Dana Dusilová, hospodářka

šatní skříňky, provozní údržba školy:
Petr Šimek, školník

počítačová podpora, přístup do školní sítě:
Ondrej Saktor, metodik ICT a správce sítě

vedení všeobecných předmětů:
Mgr. Petra Vykydalová

vedení uměleckých předmětů:
MgA. Václav Kopecký a ak. mal. Zbyněk Kočvar

vedení technologických předmětů:
Ing. Radek BlahákTomáš Krcha, DiS.

 

nástupy tříd na začátku školního roku 3. září 2018

 

třída třídní profesor(ka) čas učebna
       
P1 Ing. Tomáš Ředina 8.00 AULA/20
P2 PhDr. Petr Urban 8.00 2
P3A Ing. Jitka Bělousová 8.00 1
P3B Mgr. Olga Kaucká 8.00 22
P4 Mgr. Marcela Smolová 10.00 22
         
V1A t, o, m   Mgr. Eva Prokopová 8.00 AULA/19
V1B f, k   Mgr. Karel Kotýnek 8.00 AULA/34
V2 f, g, k   Mgr. Petra Vykydalová 11.00 19 
V3 f, g, k   Mgr. Lucie Kletvíková 10.00 6
V4 f, g, k   Mgr. Kateřina Burešová 10.00 4

 

 

předběžný harmonogram školního roku 2018/19


první pololetí

3. 9. začátek školního roku, zápis ke studiu
4. 9. filmové představení — zahájení školního roku v kině Světozor
5. 9. první vyučovací den — 0. týden školního roku = sudý týden
5.—7. 9. adaptační kurz P1, V1A a V1B
10. 9. stanovení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky
14. 9. seznámení s tematickými okruhy ústních zkoušek v profilové části maturitní zkoušky
17. 9. podzimní termín ústních maturitních zkoušek
27. 9. divadelní představení — Divadlo ABC
3. 10. den otevřených dveří
8.—13. 10. kulturně historický zájezd studentů do Itálie
24. 10. jednání školské rady
29. a 30. 10. podzimní prázdniny
1. 11. losování odborných předmětů praktické maturitní zkoušky P4
14. 11. pedagogická rada k výsledkům studia za I. čtvrtletí a jednání SRPŠ —
17.15—18.00 hodin: třídní schůzky
18.00—19.00 hodin: pohovory rodičů s pedagogy jednotlivých předmětů
30. 11. uzávěrka přihlášek k talentovým zkouškám do uměleckých oborů SPŠ grafické
uzávěrka přihlášek k jarnímu termínu maturitních zkoušek P4 a V4
21. 12. vánoční program
22. 12.–2. 1. vánoční prázdniny
3. a 4. 1. ředitelské volno
4. 1. odevzdání domácích prací k talentovým zkouškám na SPŠ grafickou
8.–10. 1. změna rozvrhu hodin, exkurze a výstavy
8. a 9. 1. talentové zkoušky do uměleckých oborů SPŠ grafické ve I. řádném termínu
10. a 11. 1. talentové zkoušky do uměleckých oborů SPŠ grafické ve II. řádném termínu
24. 1. uzávěrka klasifikace za první pololetí
25.—30. 1. projektové aktivity, exkurze a výstavy (příp. výuka dle rozvrhu)
28. 1. pedagogická rada k výsledkům studia za první pololetí
31. 1. vydávání výpisů z vysvědčení za první pololetí


druhé pololetí

1. 2. pololetní prázdniny
6. 2. den otevřených dveří; jednání SRPŠ
11.—15. 2. jarní prázdniny
21. 2. maturitní ples
22. 2. ředitelské volno
1. 3. uzávěrka přihlášek ke studiu v oboru bez talentové zkoušky Polygrafie
3.–8. 3. lyžařský výcvikový kurz P2, V2
29. 3. ředitelské volno z důvodu výjezdního zasedání pedagogického sboru ve dnech 29. 3. a 30. 3.
10. 4. uzávěrka klasifikace za druhé pololetí ve V4
pedagogická rada k výsledkům studia za III. čtvrtletí a jednání SRPŠ —
17.15—18.00 hodin: třídní schůzky
18.00—19.00 hodin: pohovory rodičů s pedagogy jednotlivých předmětů
?. 4. písemná maturitní zkouška z českého jazyka a literatury P4, V4
11.—29. 4. praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů V4
15.—17. 4. praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů P4
nepovinné praktické maturitní zkoušky V4
18. 4. velikonoční prázdniny
?. 4. přijímací zkoušky ke studiu v oboru bez talentové zkoušky Polygrafie v I. řádném termínu
?. 4. přijímací zkoušky ke studiu v oboru bez talentové zkoušky Polygrafie ve II. řádném termínu
23. 4. školní část přijímacího řízení ke studiu v oboru bez talentové zkoušky Polygrafie
29. 4. uzávěrka klasifikace za druhé pololetí v P4
30. 4. pedagogická rada k výsledkům studia za druhé pololetí v P4 a V4
třídní hodiny P4 a V4
2.—7. 5. testy společné části maturitních zkoušek P4 a V4
9. a 10. 5. povinné konzultace k maturitním zkouškám P4
9.–17. 5. povinné konzultace k maturitním zkouškám V4
13.—17. 5. studijní volno před ústními maturitními zkouškami (svatý týden) P4
klauzury P2, P3A a P3B
20.—24. 5.   ústní maturitní zkoušky P4
studijní volno před ústními maturitními zkouškami (svatý týden) V4
klauzury V3; odborná praxe P2, P3A, P3B a V2
27.—31. 5. ústní maturitní zkoušky V4
klauzury V2; odborná praxe P2A, P2B, P3 a V3
3.–7. 6. klauzury V1A a V1B
12. 6. umělecká rada pro hodnocení klauzurních prací
den otevřených dveří — prezentace maturitních, absolventských a klauzurních prací
14. 6. uzávěrka klasifikace ve V2k a V3k
17.—21. 6. odborná praxe V2k a V3k
21. 6. uzávěrka klasifikace v I. až III. ročnících
uzávěrka přihlášek k podzimnímu termínu maturitních zkoušek
24. 6. sportovní den
25.–27. 6. exkurze a výstavy, úklid učeben
26. 6. pedagogická rada k výsledkům studia za druhé pololetí v I. až III. ročnících
27. 6. jednání SRPŠ a rady školy
28. 6. vydávání vysvědčení
od 29. 6. letní prázdniny

 

 

studijní plány a obsazení pedagogů v předmětech

 

poznámky ke studijním plánům:

Rozsah předmětu je vyjádřen podílem počtu společných teoretických hodin a cvičení, která zpravidla probíhají děleně ve skupinách.

+ : součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška

++ : předmět Angličtina — vyrovnávací A1/A2 je povinný pro žáky, kteří nesplní rozřazovací test z anglického jazyka v požadovaném rozsahu minimálních znalostí pro vstupní úroveň studia angličtiny A2

 

I. ročník

           
             
Třída P1   V1A   V1B  
Třídní profesor(ka) Ing. Tomáš Ředina   Mgr. Eva Prokopová   Mgr. Karel Kotýnek  
Zastupující profesor(ka) BcA. Pavel Hora   MgA. Filip Kraus   MgA. Lucie Mlynářová  
             
předmět rozsah vyučující rozsah vyučující rozsah vyučující
             
Český jazyk a literatura 3/0 Mgr. Burešová 3/0 Mgr. Burešová 3/0 Mgr. Burešová
Anglický jazyk 0/4 Mgr. Hrušková
PhDr. Urban
0/4 Mgr. Hoření
Mgr. Hrušková
Mgr. Kolenatá
PhDr. Urban
0/4 Mgr. Hoření
Mgr. Hrušková
Mgr. Kolenatá
PhDr. Urban
Historický základ   1/0 Mgr. Prokopová 1/0 Mgr. Prokopová
Biologie a ekologie 1/0  Ing. Bělousová  1/0 Ing. Bělousová  1/0 Ing. Bělousová
Chemie   2/0 Ing. Honsová  2/0  Ing. Honsová 
Fyzika 2/0  Mgr. Smolová  2/0 Mgr. Smolová  2/0  Mgr. Smolová 
Matematika 3/1  Mgr. Vykydalová  2/0  Mgr. Smolová   2/0  Mgr. Kotýnek 
Informatika   0/2  Mgr. Kotýnek   0/2  Mgr. Kotýnek  
Tělesná výchova 0/2  Mgr. Kaucká 0/2  Mgr. Kaucká 0/2  Mgr. Kaucká
Kulturně historický základ 2/0  Mgr. Prokopová  —    —   
Dějiny výtvarné kultury   2/0  Mgr. Vašáková 2/0  Mgr. Vašáková 
Výtvarná příprava 0/2  Mgr. Kletvíková  0/6+  ak. mal. Krobová
Mgr. art. Ficová
0/3: f 
0/6+: k 
Mgr. Kletvíková
MgA. Hájková
Písmo a typografie 0/3  BcA. Hora  0/3  BcA. Hora
Mgr. Prokopová
0/2: f  Mgr. Prokopová 
Počítačová grafika —    0/2, 3  MgA. Kraus
MgA. Hlubuček
0/2: f MgA. Velíková, Ph.D. 
Technické kreslení 0/2  Ing. Ředina  0/2  Ing. Ředina    0/2: k  Ing. Ředina 
             
Obor Polygrafie      
Chemie a technologie materiálů 2/0 Ing. Honsová     
Informační technologie 0/3 Ing. Ředina     
Polygrafické technologie 2/1 Ing. Bělousová
J. Čermák I.
Ing. Havlíček II.
   
Obor Grafický design
Grafické techniky (t) —    0/3 ak. mal. Krobová   
Prostorová a materiálová cv. (o) —    0/3 MgA. Hlubuček —   
Obalové technologie (o) —    0/1 MgA. Hlubuček —   
Internetové technologie (m) —    0/1  Mgr. Kotýnek    —   
Fotografie (m) —    0/3  MgA. Rasl  —   
             
Obor Užitá fotografie a média       
Teorie a vývoj fotografie —    —    0/1  MgA. Fixlová 
Fotografická technologie —    —    0/3  MgA. Kopecký 
Fotografická cvičení —    —    0/8+  MgA. Mlynářová 
             
Obor Konzervátorství a restaurátorství      
Kaligrafie —    —    0/2  PhDr. Sehnal 
Fotografie —    —    0/1  MgA. Mlynářová 
Knižní vazba —    —    0/7  O. Hrušková 
Technologie restaurování —    —    0/1  O. Hrušková 
             
Nepovinné předměty       
Angličtina – vyrovnávací A1/A2 0/1++ Mgr. Kolenatá         
Němčina A1.2 0/2  Mgr. Polívková         
Francouzština A1.1 0/2  Mgr. Kaucká        
Španělština A1.1 0/2  Mgr. Polívková         
             
             
             

II. ročník

           
             
Třída P2   V2      
Třídní profesor(ka) PhDr. Petr Urban Mgr. Petra Vykydalová      
Zastupující profesorka Ing. Eva Honsová   Mgr. Michaela Vašáková    
             
předmět rozsah vyučující rozsah vyučující    
             
Český jazyk a literatura 3/0 Mgr. Kletvíková 3/0 Mgr. Kletvíková    
Anglický jazyk 0/3 Mgr. Hoření
PhDr. Urban
0/4 Mgr. Hoření
Mgr. Kolenatá
   
Německý jazyk 0/2  Mgr. Polívková   —       
Historický základ 1/0  PhDr. Urban  1/0  Mgr. Prokopová     
Společenskovědní základ 1/0  PhDr. Sehnalová  1/0  PhDr. Sehnalová     
Chemie 2/1  Ing. Honsová   0/1: f
0/2: k 
Ing. Blahák
Ing. Honsová
 
   
Fyzika 2/0  Mgr. Smolová   0/2: f  Mgr. Smolová      
Matematika 2/1  Mgr. Vykydalová  2/0  Mgr. Vykydalová     
Informatika 0/2  Mgr. Kotýnek
Ing. Ředina 
0/2  Mgr. Kotýnek    
Tělesná výchova 0/2  Mgr. Kaucká 0/2  Mgr. Kaucká    
Dějiny výtvarné kultury —    2/0  Mgr. Vašáková     
Počítačová grafika 0/2  Ing. Ředina  0/4: g
0/2: f 
MgA. Kraus
MgA. Velíková, Ph.D. 
   
Obor Polygrafie      
Výtvarná příprava a typografie 0/4  Mgr. Prokopová  —       
Technická příprava: materiály  2/1  Ing. Bělousová   —       
Polygrafie 2/1  Ing. Bělousová
Ing. Havlíček I.
Mgr. Bartoňová II.
 
—       
Obor Užitá fotografie a média      
Výtvarná příprava —    0/3, 2 Mgr. Kletvíková
MgA. Fixlová  
   
Teorie a vývoj fotografie —    0/1 MgA. Fixlová      
Fotografická technologie —    0/2  MgA. Kopecký I.
Ing. Blahák II. 
   
Praktická cvičení —    0/5, 4  MgA. Kopecký 
MgA. Rasl  
   
Obor Grafický design      
Výtvarná příprava —    0/3+  ak. mal. Krobová      
Figurální kreslení —    0/2  Mgr. art. Ficová     
Písmo —    0/2  ak. mal. Krobová      
Grafický design —    0/3  ak. mal. Krobová      
Fotografie —    0/3  MgA. Mlynářová      
Tiskové techniky —    0/3  Ing. Bělousová     
             
Obor Konzervátorství a restaurátorství       
Navrhování —    0/2  MgA. Hájková     
Kaligrafie —    0/2  PhDr. Sehnal       
Fotografická dokumentace —    0/1  MgA. Fixlová       
Knižní vazba —    0/6  O. Hrušková       
Technologie restaurování —    0/1, 2  O. Hrušková  
Ing. Honsová 
   
             
Nepovinné předměty       
Latina (k) —    0/2: k  M. Slezáková      
             
             

III. ročník

           
             
Třída P3A   P3B   V3  
Třídní profesorka Ing. Jitka Bělousová  Mgr. Olga Kaucká Mgr. Lucie Kletvíková
Zastupující profesorka Bc. Bohumila Broumová Bc. Bohumila Broumová PhDr. Jarmila Rozehnalová
             
předmět rozsah vyučující rozsah vyučující rozsah vyučující
             
Český jazyk a literatura 2/0 Mgr. Burešová 2/0 Mgr. Kletvíková 2/0 Mgr. Kletvíková
Seminář z českého jazyka a lit. 0/1 Mgr. Burešová 0/1 Mgr. Kletvíková 0/1 Mgr. Kletvíková
Anglický jazyk 0/3 Mgr. Kolenatá
Mgr. Hrušková
0/3 Mgr. Kolenatá
Mgr. Hrušková
0/3 Mgr. Hoření
Mgr. Kolenatá
Seminář z anglického jazyka 0/1 Mgr. Kolenatá
Mgr. Hrušková 
0/1 Mgr. Kolenatá
Mgr. Hrušková 
0/1 Mgr. Hoření
Mgr. Kolenatá
 
Historický základ 1/0 PhDr. Urban  1/0 PhDr. Urban  1/0 Mgr. Prokopová  
Společenskovědní základ 1/0 PhDr. Rozehnalová  1/0 PhDr. Rozehnalová   1/0 PhDr. Rozehnalová
Matematika 2/1 Mgr. Kotýnek  2/1 Mgr. Smolová     
Ekonomika 2/0 PhDr. Rozehnalová   2/0 PhDr. Rozehnalová   2/0 PhDr. Rozehnalová
Tělesná výchova 0/2 Mgr. Kaucká   0/2 Mgr. Kaucká 0/2 Mgr. Kaucká  
Dějiny výtvarné kultury 0/2: b Mgr. art. Ficová   0/2: b Mgr. art. Ficová   2/0 Mgr. Vašáková 
Seminář z chemie 0/1: a Ing. Honsová  0/1: a Ing. Honsová  0/1: k Ing. Honsová 
             
Obor Polygrafie:  a) Technologie a management      
Německý jazyk 0/2 Mgr. Polívková   0/2 Mgr. Polívková    
Produkční příprava 0/4 Ing. Kvítek  0/4 Ing. Kvítek    
Příprava a kontrola dat 0/4 Bc. Broumová  0/4 Bc. Broumová    
Kontrola kvality 0/2 Ing. Kvítek   0/2 Ing. Kvítek    
Technologie  3/2  Ing. Bělousová
Ing. Havlíček 
3/2  Ing. Bělousová
Ing. Havlíček  
—   
             
Obor Polygrafie:  b) Grafická a produkční příprava      
Grafická a produkční příprava  0/4  MgA. Kraus  0/4  MgA. Kraus   
Grafický design  0/4  BcA. Císler  0/4  BcA. Císler    
Počítačová grafika  0/4  Bc. Broumová   0/4  Bc. Broumová   —   
Technologie  3/0  Ing. Bělousová  3/0  Ing. Bělousová   
Základy multimediální tvorby  1/0  MgA. Velíková, Ph.D. 1/0  MgA. Velíková, Ph.D. —   
             
Obor Užitá fotografie a média      
Teorie a vývoj fotografie     0/2 MgA. Fixlová    
Fotografická technologie     0/2 Ing. Blahák 
Fotografický design     0/4 Mgr. Kopasz
Fotografická tvorba     0/12+ Mgr. Kopasz
             
Obor Grafický design      
Počítačová grafika  —      0/3  MgA. Kraus
Dějiny grafického designu  —      0/1  Mgr. Janská, Ph.D.
Seminář grafického designu  —    —    0/1  ak. mal. Hrach
Grafický design  —      0/10+ ak. mal. Hrach
Figurální kreslení  —      0/3  Mgr. art. Ficová
Tiskové techniky  —    —    0/3  Ing. Havlíček 
Knihařské zpracování  —      0/3II. Mgr. Bartoňová
             
Obor Konzervátorství a restaurátorství       
Dějiny knižní kultury    —    0/1  Mgr. Janská, Ph.D. 
Kaligrafie  —    —    0/2  PhDr. Sehnal 
Výtvarná dokumentace  —    —    0/1  MgA. Hájková 
Navrhování     0/1 MgA. Hájková 
Knižní vazba —    —    0/4  O. Hrušková 
Restaurování papíru     0/3, 5 Ing. Urbánek
Z. Hendrychová 
Restaurování muzejních předm.     0/2, 1 PhDr. Spiwoková 
L. Svobodová
Technologie restaurování     0/1, 2 O. Hrušková  
Ing. Honsová  
             
Volitelné předměty      
Seminář výtvarné kultury   —   —    0/1 Mgr. Vašáková 
Seminář digitální kultury —    —    0/1  Bc. Burda 
Knihařské zpracování (f)     0/1: f Mgr. Bartoňová
Základy multimediální tvorby —    —    0/1  MgA. Velíková, PhD.
             

IV. ročník

           
             
Třída  P4    V4      
Třídní profesorka Mgr. Marcela Smolová    Mgr. Kateřina Burešová      
Zastupující profesorka  Mgr. Terezie Bartoňová   PhDr. Jarmila Rozehnalová      
             
předmět  rozsah  vyučující  rozsah  vyučující     
             
Český jazyk a literatura  3/0  Mgr. Burešová  2/0  Mgr. Burešová     
Seminář z českého jazyka a lit.  0/1  Mgr. Burešová  0/1  Mgr. Burešová     
Anglický jazyk  0/3  Mgr. Hrušková 
Mgr. Havlíčková
0/3  PhDr. Urban
Mgr. Havlíčková
   
Seminář z anglického jazyka  0/1 Mgr. Hrušková 
Mgr. Havlíčková 
0/1  PhDr. Urban  
Mgr. Havlíčková
   
Historický základ  1/0  PhDr. Urban   1/0  Mgr. Prokopová     
Společenskovědní základ  1/0  PhDr. Rozehnalová   1/0  PhDr. Rozehnalová      
Matematika  3/1  Mgr. Smolová  —       
Ekonomika  2/0  PhDr. Rozehnalová  1/0  PhDr. Rozehnalová     
Tělesná výchova  0/2 Mgr. Kaucká 0/2  Mgr. Kaucká    
Dějiny výtvarné kultury  0/2I.: b  Mgr. art. Ficová  2/0  Mgr. Janská, Ph.D.      
Seminář z chemie  0/1: a  Ing. Honsová   0/1: k  Ing. Honsová      
             
Obor Polygrafie:  a) Technologie a management       
Německý jazyk  0/2I.  Mgr. Polívková        
Produkční příprava 0/4  Ing. Kvítek   —       
Příprava a kontrola dat  0/3  Bc. Broumová  —       
Kontrola kvality  0/2I.  Ing. Bělousová   —       
Technologie  1/2  Mgr. Bartoňová
Ing. Bělousová
  
—       
Obor Polygrafie:  b) Grafická a produkční příprava        
Grafická a produkční příprava  0/3  J. Berka, DiS. —       
Grafický design  0/4  BcA. Císler  —       
Počítačová grafika  0/3  BcA. Císler   —       
Technologie  1/0  Mgr. Bartoňová  —       
Základy multimediální tvorby  0/1  BcA. Císler   —       
             
Obor Užitá fotografie a média       
Teorie a vývoj fotografie  —    0/1  MgA. Fixlová        
Fotografická technologie  —    0/2  Ing. Blahák      
Fotografický design  —    0/4  Mgr. Kopasz     
Fotografická tvorba  —    0/13  MgA. Fixlová     
             
Obor Grafický design      
Počítačová grafika  —    0/3  BcA. Císler      
Dějiny grafického designu   —    0/1  Mgr. Janská, Ph.D.       
Seminář grafického designu  —    0/1  MgA. Procházka     
Grafický design  —    0/10  MgA. Procházka      
Figurální kreslení  —    0/3  Mgr. art. Ficová     
Knihařské zpracování  —    0/3I.  Mgr. Bartoňová     
Signmaking  —    0/2I.  J. Lindner     
             
Obor Konzervátorství a restaurátorství       
Dějiny knižní kultury   0/1 Mgr. Janská, Ph.D.    
Kaligrafie   0/1 PhDr. Sehnal    
Výtvarná dokumentace   0/2 PhDr. Sehnal    
Restaurování papíru   0/11I.
0/13II.
0/1I.
Bc. Vanišová

B. Hnulíková

   
Restaurování muzejních předm.   0/1
0/3I.
0/3I.
L. Svobodová
I
ng. Hlinková
Mgr. Holakovská
   
Technologie restaurování   0/3I. Bc. Vanišová    
             
Volitelné předměty       
Seminář výtvarné kultury  —    0/1  Mgr. Janská, Ph.D.      
Základy redakční práce  —    0/1  J. Čermák    
Základy multimediální tvorby  —    0/1  BcA. Císler     
Knihařské zpracování (f)   0/1: f Mgr. Bartoňová    

 

 

 

 

V Praze dne 17. srpna 2018

Ing. Radek Blahák
ředitel školy