Zachovat! – výstava

 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST
Vedoucí oboru Konzervátorství restaurátorství na Vyšší odborné
škole grafické a Střední průmyslové škola grafické v Praze Milana Vanišová
doplní výkladem výstavu Zachovat! Staré tisky v rukou restaurátora 
a popíše hlavní principy i postupy restaurování včetně obrazového doprovodu.
čtvrtek 4. října 2012
od 18.00 hodin
vstup volný
Zasedací sál Národní knihovny ČR
Klementinum 190, Praha 1

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
27. 9. a 18. 10. od 17.00 hodin
rezervace na
sarka.novakova@nkp.cz