workshop signmakingu firmou Bitcon

 

Dne 16. 3. 2018 pořádala firma Bitcon tradiční workshop pro žáky V4g jako součást výuky v předmětu signmaking. Díky výbornému vedení workshopu lektory Mgr. Pavlem Ostenem a Janem Guthem proběhla akce k plné spokojenosti všech zúčastněných. Chci poděkovat též paní ředitelce Ing. Ivetě Německé za zorganizovaní workshopu.

 

Jan Lindner, vyučující SIM

 

20180316_111911

 

20180316_112223