Workshop ruční sazby a tisku z výšky

 

proběhl pro studenty prvního ročníku ateliéru knižní grafiky
na Vyšší odborné škole grafické ve dnech 2., 9. a 16. listopadu 2012 od 14 do 17 hodin.

Náplní kurzu bylo seznámení účastníků především s technikou ruční sazby
z dostupných kovových či dřevěných liter (v návaznosti na počítačovou sazbu), ale i s technologií tisku z výšky, tj. s vytvořením knihtiskové formy (zalomení strany, doplnění textu dalšími obrazovými prvky – linkami, ornamenty, ilustrací apod.), s přípravou tiskového stroje, barev a potiskovaného materiálu, samotným tiskem (tisk přímými barvami, reliéfním tisk, výsek apod.) a s dokončujícím zpracováním (rýhování, kompletování, skládání, ořez apod.). Nebylo proto cílem (vzhledem k množství studentů a časové dotaci) vytvoření tiskovin na vysoké umělecké a technické úrovni, ale osvojení si technologického postupu při zhotovování tiskoviny (grafický návrh, respektování možností dané techniky, korektura, výroba apod.).

Pedagogické vedení kurzu: Pavel Hora

Fotodokumentace zde