přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

výsledky výběru studentů třídy P2 do zaměření programu tisková a nová média od 3. ročníku

 

A. Technologie a management tiskových a nových médií

přijatí studenti:

pořadí příjmení jméno vážený průměr přijat/a do zaměření
1. Rajman Stanislav 1,19 A
2. Lichtenbergová Tereza 1,77 A
3. Bláha Matyáš 2,06 A
4. Jansa František 2,25 A
5. Masadilová Magdalena 2,56 A
6. Bučinská Karolína 2,58 A
7. Marhefka Tomáš 2,77 A
8. Semerád Matěj 2,81 A
9. Zakouřilová Barbora 3,04 A

 

B. Grafická a produkční příprava tiskových a nových médií

přijatí studenti:

pořadí příjmení jméno vážený průměr přijat/a do zaměření
1. Trojanová Ráchel 1,15 B
2. Marková Nicola 1,27 B
3. Staňková Terezie 1,37 B
4. Briceňo Scott Felix 1,46 B
5. Štěpánová Šárka 1,46 B
6. Podhráský Ondřej 1,50 B
7. Kaadenová Valentina 1,67 B
8. Klessy Natalie 1,67 B
9. Fatrlová Denisa 1,96 B
10. Kuklová Eliška 2,02 B
11. Jandová Barbora 2,04 B
12. Hošková Lucie 2,08 B
13. Vodičková Petra 2,17 B
14. Vodrážková Eliška 2,23 B

nepřijatí studenti (budou zařazeni do zaměření A.)

pořadí příjmení jméno vážený průměr přijat/a do zaměření
15. Fólová Anežka 2,73 A
16. Strnadová Anna 2,75 A
17. Blatná Marie 2,77 A
18. Špelina Matěj 2,89 A
19. Havlová Barbora 2,92 A
20. Čihák Jan 3,91 A

V Praze dne 22. 6. 2017

PhDr. Jan Sehnal
ředitel školy

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024