Výsledky přijímacího řízení s talentovou zkouškou na školní rok 2013/2014

Konzervátorství a restaurátorství 82-42-M/01
výsledky 2. kola
abecední seznam přijatých a nepřijatých uchazečů
zápisové lístky musí přijatí uchazeči odevzdat nejpozději do pondělí 11. 3. 2013