výsledky přijímacího řízení na spšg do oboru polygrafie

 

 

Pro zobrazení výsledků přijímacího řízení klikněte na následující odkaz:

34-41-M/01 Polygrafie

 

Nejvyšší počet bodů, který uchazeč získal v přijímacím řízení: 126,44
Nejnižší počet bodů, který v přijímacím řízení získal/a přijatý uchazeč/ka: 95,58

 

Kritéria přijímacího řízení

 

Poučení pro přijaté žáky a uchazeče — odevzdání zápisového lístku:

V souladu § 60g školského zákona a § 19 zákona o zvláštních pravidlech potvrdí výše jmenovaný/á uchazeč/ka svůj úmysl vzdělávat se ve Vyšší odborné škole grafické a Střední průmyslové škole grafické, Praha 1, Hellichova 22 odevzdáním zápisového lístku řediteli Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 16. 5. 2022. Neodevzdáním zápisového lístku se výše jmenovaný/á vzdává práva být přijat za žáka výše uvedené školy. Nezletilého uchazeče/nezletilou uchazečku zastupuje zákonný zástupce v rozsahu, v jakém nemá nezletilý/á procesní způsobilost. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou (§ 62), pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky, případně pokud bude uchazeč přijat na střední školu na základě konání přijímacích zkoušek (jednotné přijímací zkoušky i školní přijímací zkoušky) v náhradním termínu.

 

Radek Blahák
ředitel školy