výsledky přijímacího řízení ke studiu na VOŠG pro školní rok 2020/21 — program grafický design a realizace tiskovin

 

Obor vzdělání: 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
Vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin

 

pořadí číslo body

01 Propagační grafika

přijatí uchazeči:
1. 117 175,98
2. 136 174,45
3. 120 172,80
4. 134 171,10
5. 118 168,25
6. 110 163,00
7. 119 161,70
8. 132 160,03
9. 138 145,00
10. 111 140,15
11. 125 136,53
12. 114 135,38
     
nepřijatí uchazeči:
13. 121 133,23
14. 130 114,28
15. 124 91,50
16. 139 91,10
17. 122 80,75
18. 140 74,60
19. 127 39,00
20. 108 38,00
21. 106 37,00
22. 112 35,00
23.–24. 116 33,00
23.–24. 128 33,00
25.–27. 102 30,00
25.–27. 113 30,00
25.–27. 129 30,00
28. 107 27,00
29. 126 26,00
30. 131 24,00
31. 135 13,00
     

02 Knižní grafika

přijatí uchazeči:
1. 225 176,58
2. 209 175,98
3. 210 161,85
4. 214 159,88
5. 205 159,20
6. 218 156,43
7. 226 154,53
8. 228 152,13
9. 208 151,85
10. 233 150,13
11. 202 147,40
12. 227 146,98
     
nepřijatí uchazeči:
13. 221 145,48
14. 211 144,98
15. 206 143,13
16. 231 138,95
17. 235 135,28
18. 223 120,80
19. 237 101,95
20. 216 54,00
21. 222 52,00
22. 230 51,00
23. 224 50,00
24. 215 30,00
25. 213 23,00
26.–27. 207 16,00
26.–27. 219 16,00
28. 229 15,00
29. 217 13,00
30. 204 11,00
     

05 Mediální produkce

přijatí uchazeči:
1. 510 83,50
2. 502 80,28
3. 509 76,53
4. 508 76,30
5. 506 73,53
6. 507 70,63
7. 501 69,25
8. 511 66,40
9. 503 64,85
     
nepřijatí uchazeči:
10. 513 49,13
11. 505 47,15

 

 

informace pro přijaté uchazeče:

Přijatí uchazeči ke studiu na Vyšší odborné škole grafické jsou povinni uhradit nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí školné ve výši 2 500 Kč převodem na účet číslo 23435031/0710 (variabilní symbol: rodné číslo) nebo osobně v kanceláři školy. Platba školného je v souladu s § 14 a § 15 vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání. Pokud do stanoveného termínu přijatý uchazeč školné neuhradí, má se za to, že od žádosti o přijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole odstoupil.

 

 

V Praze dne 19. 6. 2020

Radek Blahák, v. r.
ředitel školy

 

 

související odkazy:

Kriteria přijímacího řízení ke studiu na VOŠG