aktuální provozní hodiny školy: 8—13 hodin (knihovna je otevřena pouze v úterý)

výsledky přijímacího řízení do uměleckých oborů střední školy

 

82-41-M/05 Grafický design — Design tiskovin

82-41-M/05 Grafický design — Design obalů

82-41-M/05 Grafický design — Design digitálních médií

82-41-M/02 Užitá fotografie a média

82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství

 

Kriteria přijímacího řízení na SPŠG do oborů s talentovou zkouškou

 

Poučení pro přijaté žáky a uchazeče — odevzdání zápisového lístku:

V souladu § 60a školského zákona potvrdí přijatý/á uchazeč/ka svůj úmysl vzdělávat se ve Vyšší odborné škole grafické a Střední průmyslové škole grafické, Praha 1, Hellichova 22 odevzdáním zápisového lístku řediteli Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo ředitelem školy zveřejněno rozhodnutí o přijetí na veřejně přístupném místě, tj. od 5. 2. 2021. Neodevzdáním zápisového lístku v řádném termínu, tj. do 19. 2. 2021, se přijatý/á uchazeč/ka vzdává práva být přijat za žáka výše uvedené školy. Nezletilého uchazeče/nezletilou uchazečku zastupuje zákonný zástupce v rozsahu, v jakém nemá nezletilý/á procesní způsobilost. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, kdy byl přijat na jiné škole na základě odvolání.

 

aktuální provozní hodiny školy: 8—13 hodin (knihovna je otevřena pouze v úterý)