provozní doba sekretariátu školy: 8.00—13.00 hodin

výsledky přijímacího řízení ke studiu na vyšší odborné škole

 

informace pro přijaté uchazeče

 

Přijatí uchazeči jsou povinni nejpozději v den zápisu ke studiu, tj. 1. 9. 2021, doložit doklad o dosaženém středoškolském vzdělání s maturitní zkouškou (potvrzená kopie vysvědčení o maturitní zkoušce).

Přijatí uchazeči jsou povinni nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu uhradit školné ve výši 2 500 Kč převodem na účet číslo 23435031/0710 (variabilní symbol: rodné číslo) nebo osobně v kanceláři školy. Platba školného je v souladu s § 14 a § 15 vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání. Pokud do stanoveného termínu přijatý uchazeč školné neuhradí, má se za to, že od žádosti o přijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole odstoupil.

 

výsledky přijímacího řízení

 

01 Propagační grafika

číslo body výsledek
102 34 nepřijat
103 156 přijat
104 71 nepřijat
105 23 nepřijat
106 33 nepřijat
107 39 nepřijat
108 153 přijat
109 209 přijat
110 117 nepřijat
111 28 nepřijat
113 189 přijat
114 39 nepřijat
115 35 nepřijat
117 148 nepřijat
119 168 přijat
122 42 nepřijat
123 39 nepřijat
124 69 nepřijat
125 41 nepřijat
126 184 přijat
127 149 přijat
130 72 nepřijat
131 39 nepřijat
132 46 nepřijat
133 164 přijat
135 134 nepřijat
136 120 nepřijat
138 159 přijat
139 176 přijat
140 70 nepřijat
141 223 přijat
142 179 přijat
143 40 nepřijat
144 134 nepřijat
145 58 nepřijat
146 71 nepřijat
152 39 nepřijat
155 37 nepřijat
     

02 Knižní grafika

číslo body výsledek
201 71 nepřijat
202 64 nepřijat
203 203 přijat
204 238 přijat
205 247 přijat
206 189 nepřijat
207 213 přijat
208 99 nepřijat
209 173 nepřijat
210 209 přijat
211 70 nepřijat
212 217 přijat
213 221 přijat
215 193 přijat
217 85 nepřijat
218 55 nepřijat
219 68 nepřijat
220 206 přijat
221 43 nepřijat
222 172 nepřijat
223 59 nepřijat
224 155 nepřijat
225 196 přijat
226 204 přijat
227 62 nepřijat
228 191 přijat
229 50 nepřijat
230 63 nepřijat
231 67 nepřijat
232 89 nepřijat
233 159 nepřijat
235 84 nepřijat
236 156 nepřijat
238 37 nepřijat
239 65 nepřijat
240 71 nepřijat
241 125 nepřijat
242 90 nepřijat
243 152 nepřijat
     

03 Fotografická tvorba a média

číslo body výsledek
301 57 nepřijat
302 155 přijat
304 171 přijat
307 129 nepřijat
308 123 nepřijat
309 74 nepřijat
310 153 přijat
311 64 nepřijat
312 199 přijat
313 182 přijat
314 148 nepřijat
315 45 nepřijat
316 211 přijat
319 159 přijat
320 200 přijat
322 216 přijat
323 50 nepřijat
327 205 přijat
328 205 přijat
329 184 přijat
330 121 nepřijat
     

04 Tisková produkce

číslo body výsledek
401 43 přijat
402 55 přijat
403 49 přijat
404 69 přijat
405 43 přijat
406 49 přijat
407 44 přijat
408 52 přijat
410 45 přijat
411 47 přijat
     

05 Mediální produkce

číslo body výsledek
501 50 přijat
502 56 přijat
503 68 přijat
504 45 nepřijat
505 70 přijat
506 60 přijat
507 49 nepřijat
508 33 nepřijat
509 59 přijat
510 34 nepřijat
511 52 přijat
513 29 nepřijat
514 56 přijat
515 44 nepřijat
517 54 přijat
518 50 přijat
     

06 Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu

číslo body výsledek
601 118 nepřijat
602 201 přijat
604 169 přijat
605 138 přijat
606 156 přijat
607 152 přijat
608 166 přijat
609 155 přijat
610 132 přijat

 

V Praze dne 28. června 2021

 

Radek Blahák
ředitel školy

 

Kritéria přijímacího řízení: zde

 

provozní doba sekretariátu školy: 8.00—13.00 hodin