Výsledky II. kola přijímacího řízení na VOŠG

ke studiu ve vzdělávacím programu
Grafický design a realizace tiskovin – zaměření 05 Vydavatelská produkce
dle pořadí uchazečů

 

pořadí číslo body
přijatí:
1. 506/II 79
2. 502/II 73
3. 500/II 70
4. 509/II 69
5. 503/II 57
6. 507/II 52
nepřijatí:
7. 504/II 50
8. 505/II 49
9. 508/II 23

 

V Praze dne 20. 9. 2012

PhDr. Jan Sehnal
ředitel školy

 

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů ve II. kole přijímacího řízení na VOŠG