výsledky druhého kola přijímacího řízení na SPŠG — obor polygrafie

 

Výsledky II. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
obor vzdělání 34-41-M/01 Polygrafie

ke stažení zde.

 

Kritéria hodnocení:

 

Uchazeč bude přijat na základě dosaženého průměru známek ze všech povinných vyučovacích předmětů
a) u žáků ZŠ za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,
b) u starších uchazečů za 2. pololetí 8. ročníku a 2. pololetí 9. ročníku ZŠ.

Při dosažení shodného výsledku přijímací zkoušky bude rozhodnutí o přijetí stanoveno ve prospěch uchazeče, osvědčujícího vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy (doložením výsledků například ze soutěží, posudků ze ZUŠ apod. či výstupním hodnocením ze základního vzdělávání, pokud bylo uchazeči vydáno).

 

Uchazeči nebudou konat přijímací zkoušku, ale budou průběžně přijímáni až do naplnění kapacity přijímaných žáků, tj. celkového počtu 30 žáků.

 

Ve II. kole přijímacího řízení mohou být přijati jen ti uchazeči, jejichž celkový průměr za obě klasifikační období nepřesáhne 2,10.

 

Přihlášky pro druhé kolo přijímacího řízení na tiskopisu, který stanoví MŠMT, je nutné doručit do školy. Termín II. kola přijímacího řízení je stanoven od pondělí 20. 5. 2019 do naplnění kapacity.

 

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče má právo v souladu se zněním § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, seznámit se s výsledky přijímacího řízení a dle § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu podat případně písemné vyjádření. To vše po předchozí telefonické domluvě (+420 257 312 390) v sekretariátu školy v Praze 1, Hellichova 22.

 

 

V Praze dne 22. ledna 2019

Radek Blahák, v. r.
ředitel školy