provoz školy je v těchto dnech od 8 do 15 hodin
výsledky přijímacího řízení do uměleckých oborů střední školy budou 5. 2. 2021

výsledky 2. kola přijímacího řízení ke studiu na vošg pro školní rok 2020/21


 
Obor vzdělání: 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
Vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin

 

 05 mediální produkce

pořadí číslo  
přijatí uchazeči:  
1. 523 66,90
2. 521 64,97
3. 524 58,38
4. 522 51,13

 

Přijatí uchazeči ke studiu ve Vyšší odborné škole grafické jsou povinni uhradit nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí školné ve výši 2 500 Kč pře­vo­dem na účet číslo 23435031/0710 (variabilní symbol: rodné číslo) nebo osobně v kanceláři školy. Platba školného je v souladu s § 14 a § 15 vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání. Pokud do stanoveného termínu přijatý uchazeč školné neuhradí, má se za to, že od žádosti o při­jetí ke vzdě­lávání ve vyšší odborné škole odstoupil.

 

Přijímací podmínky a kritéria hodnocení zde.

 

V Praze dne 23. 9. 2020

Radek Blahák
ředitel školy

 

provoz školy je v těchto dnech od 8 do 15 hodin
výsledky přijímacího řízení do uměleckých oborů střední školy budou 5. 2. 2021