výsledky přijímacího řízení ke studiu na VOŠG pro školní rok 2019/20

 

Obor vzdělání: 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
Vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin

 

pořadí číslo body

01 Propagační grafika

     
přijatí uchazeči:  
     
1. 128 258,25
2. 105 199,55
3. 108 196,35
4. 115 193,25
5. 223 180,83
6. 106 175,63
7. 118 149,88
8. 121 142,88
9. 103 135,85
10. 125 115,43
11. 104 104,50
12. 102 99,03
     
nepřijatí uchazeči:
     
13. 107 91,68
14. 124 91,30
15. 114 87,65
16. 135 84,18
17. 134 42,00
18. 131 40,00
19.-20. 112 39,00
19.-20. 113 39,00
21. 129 38,00
22. 123 34,00
23. 133 32,00
24. 130 30,00
     

02 Knižní grafika

     
přijatí uchazeči:  
     
1. 207 237,38
2. 213 216,03
3. 216 209,25
4. 220 209,20
5. 209 208,15
6. 218 203,13
7. 225 188,50
8. 219 159,93
9. 212 155,98
10. 120 148,63
11. 206 128,28
12. 205 120,65
     
nepřijatí uchazeči:
     
13. 221 117,05
14. 217 111,70
15. 210 109,55
16. 224 101,93
17. 201 51,00
18. 208 35,00
19. 203 34,00
20.-21. 214 31,00
20.-21. 222 31,00
22. 215 27,00
23. 202 24,00
24. 204 22,00
     

03 Fotografická tvorba a média

     
přijatí uchazeči:  
     
1. 309 204,50
2. 313 197,53
3. 304 184,70
4. 312 167,40
5. 302 166,90
6. 308 162,05
7. 317 157,63
8. 306 150,23
9. 314 148,78
10. 301 111,25
11. 305 109,55
12. 310 108,03
     
nepřijatí uchazeči:
     
13. 318 88,28
14. 311 86,45
15. 303 37,00
     

05 Mediální produkce

     
přijatí uchazeči:  
     
1. 511 86,50
2. 505 84,25
3. 501 82,48
4. 508 81,83
5. 512 74,00
6. 506 68,28
7. 507 65,98
8. 503 63,30
9. 402 61,98
10. 504 60,75
11. 502 60,25
12. 403 55,73
     
nepřijatí uchazeči:
     
13. 404 37,43
14. 405 34,50

 

 

informace pro přijaté uchazeče:

Přijatí uchazeči ke studiu ve Vyšší odborné škole grafické jsou povinni uhradit nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí školné ve výši 2 500 Kč pře­vo­dem na účet číslo 23435031/0710 (variabilní symbol: rodné číslo) nebo osobně v kanceláři školy. Platba školného je v souladu s § 14 a § 15 vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání. Pokud do stanoveného termínu přijatý uchazeč školné neuhradí, má se za to, že od žádosti o při­jetí ke vzdě­lávání ve vyšší odborné škole odstoupil.

 

 

V Praze dne 21. 6. 2019

Radek Blahák, v. r.
ředitel školy

 

 

související odkazy:

Kriteria přijímacího řízení ke studiu na VOŠG