přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

Výběrové řízení

 
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání a instalaci serveru pro grafickou školu. Předpokládaná cena cca 150 000 Kč.

server tower
2× CPU
2× zdroj
diskové pole min. 2 TB
RAM min. 32 GB

Požadujeme:
1. návrh řešení s možností  využití stávajících již nakoupených licencí
2. využití stávajícího serveru pro zapojení v síti
3. překopírování stávajících dat a struktury serveru

server slouží pro denní připojení cca 400 uživatelů, úložiště dat pro studenty,
přístup z venku – mimo školu. Běžící aplikace – Bakalář, SaS, Cicero, Prinancle, Učetní programy Gordic, AVG server

Nabídky do 10. 6. 2013 – 12.00 hod.
Termín realizace – srpen 2013

 

Kontaktní údaje:
Petr Novák
správce počítačové sítě
novak@graficka-praha.cz

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024