volby zástupců studentů vyšší odborné školy do školské rady (opakovaná výzva)

 

 

Na základě § 167 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) vyhlašuji v opakované výzvě

 

volby zástupců studentů do školské rady vyšší odborné školy

 

která je součástí Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, a to dne 19. listopadu 2018.

V tomto termínu se volí 2 zástupci z vyšší odborné školy. Kandidáti na členy školské rady se mohou přihlásit prostřednictvím vedoucích učitelů studijních skupin, a to nejpozději do pátku 16. listopadu 2018 do 12 hodin. Návrhy kandidátů musí obsahovat souhlas navrženého kandidáta a jeho úplné kontaktní údaje.

 

 
V Praze dne 16. října 2018

 

Radek Blahák, v. r.
ředitel školy

 

 
Přípravný výbor opakovaných voleb do školské rady:
MgA. Václav Kopecký, zástupce ředitele pro umělecké a vyšší odborné vzdělávání
Ing. Jan Charvát, vedoucí učitel studijní skupiny G1A
Mgr. art. Martina Ficová, vedoucí učitelka studijní skupiny G1B
Mgr. Silvie Kolenatá, vedoucí učitelka studijní skupiny G2A
Mgr. Dana Polívková, vedoucí učitelka studijní skupiny G2B