volby členů školské rady

 

 

Na základě § 167 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona)

 

vyhlašuji volby do školské rady

 

střední i vyšší odborné školy, které jsou součástí Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, a to ve dnech 13. až 15. října 2018 prostřednictvím ankety ve školním informačním systému Bakaláři.

V tomto termínu se volí 2 zástupci ze střední školy a 2 zástupci z vyšší odborné školy. Kandidáti na členy školské rady se mohou přihlásit prostřednictvím třídních učitelů (žáci střední školy) nebo vedoucích učitelů studijních skupin (studenti vyšší odborné školy), a to nejpozději do pátku 12. října 2018 do 12 hodin. Návrhy kandidátů musí obsahovat souhlas navrženého kandidáta a jeho úplné kontaktní údaje.

 

 
V Praze dne 12. září 2018
Radek Blahák, v. r.
ředitel školy

 

 

 
Přípravný výbor voleb do školské rady:
Ing. Radek Blahák, ředitel školy
Mgr. Petra Vykydalová, statutární zástupkyně ředitele a pro všeobecné a střední vzdělávání
MgA. Václav Kopecký, zástupce ředitele pro umělecké a vyšší odborné vzdělávání