volby členů školské rady

 

 

Na základě § 167 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona)

 

vyhlašuji volby do školské rady

 

střední i vyšší odborné školy, které jsou součástí Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, a to dne 16. října 2023 prostřednictvím ankety ve školním informačním systému Bakaláři.

V tomto termínu se volí:
– 2 zástupci z řad studentů vyšší odborné školy

Kandidáti na členy školské rady se mohou přihlásit prostřednictvím vedoucích učitelů studijních skupin, a to nejpozději do pátku 13. října 2023 do 12 hodin. Návrhy kandidátů musí obsahovat souhlas navrženého kandidáta a jeho úplné kontaktní údaje.

 

 
V Praze dne 15. září 2023
Radek Blahák, v. r.
ředitel školy

 

 
Přípravný výbor voleb do školské rady:
Ing. Radek Blahák, ředitel školy
Mgr. Petra Vykydalová, statutární zástupkyně ředitele a pro střední vzdělávání
Mgr. Kateřina Burešová, zástupce ředitele pro vyšší odborné vzdělávání
PhDr. Petr Urban, předseda školské rady SPŠG
Mgr. Michaela Vašáková, předsedkyně školské rady VOŠG