den otevřených dveří 4. 10. 2023 (14.00—18.00)

volby členů školské rady

 

 

Na základě § 167 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona)

 

vyhlašuji volby do školské rady

 

střední i vyšší odborné školy, které jsou součástí Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, a to dne 17. října 2022 prostřednictvím ankety ve školním informačním systému Bakaláři.

V tomto termínu se volí:
– 2 zástupci z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků střední školy
– 1 zástupce z řad pedagogů pro doplnění zástupců pedagogů vyšší odborné školy

Kandidáti na členy školské rady se mohou přihlásit prostřednictvím třídních učitelů (žáci střední školy) nebo vedoucích učitelů studijních skupin (studenti vyšší odborné školy), a to nejpozději do pátku 14. října 2022 do 12 hodin. Návrhy kandidátů musí obsahovat souhlas navrženého kandidáta a jeho úplné kontaktní údaje.

 

 
V Praze dne 16. září 2022
Radek Blahák, v. r.
ředitel školy

 

 
Přípravný výbor voleb do školské rady:
Ing. Radek Blahák, ředitel školy
Mgr. Petra Vykydalová, statutární zástupkyně ředitele a pro střední vzdělávání
Mgr. Kateřina Burešová, zástupce ředitele pro vyšší odborné vzdělávání
PhDr. Petr Urban, předseda školské rady SPŠG
Mgr. Michaela Vašáková, předsedkyně školské rady VOŠG
Ing. Vít Havlíček, člen školské rady SPŠG

den otevřených dveří 4. 10. 2023 (14.00—18.00)