přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

vernisáž výstavy Kniha v Městském muzeu Blatná

10. 2. 2015 proběhlo slavnostní otevření obsáhlé výstavy prací studentů oboru Konzervátorství a restaurátorství v Městském muzeu Blatná. Na výstavě se prezentují práce studentů od prvního až do čtvrtého ročníku včetně prací z výtvarné přípravy, kaligrafie, dokumentace, knihařských dovedností až po restaurované předměty. Studenti se účatnili i vernisáže, před kterou jim byl zpřístupněn i interiér zámku Blatná a zámecký park.    Výstava potrvá do 12. dubna 2015.

 

+P1210513+P1210526+P1210462+P1210467

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024