třídní schůzky rodičů studentů SPŠG
15 | 11 | 2023

 

Třídní schůzky rodičů studentů střední školy se konají ve středu 15. listopadu 2023 v 17.15 hodin v budově v Hellichově ulici.

Po schůzkách (od 18.00 hodin) budou všichni vyučující poskytovat informace o prospěchu a chování žáků.

 

Petr Štutzbart v. r.
předseda spolku rodičů a přátel školy

Ing. Radek Blahák v. r.
ředitel školy