třídní schůzky plánované na 18 | 11 | 2020
se z důvodu uzavření školy nekonají

 

S výsledky hodnocení za 1. čtvrtletí seznámí zákonné zástupce e-mailem třídní učitel. Rodiče mají možnost výsledky konzultovat s jednotlivými vyučujícími prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu).

 

Radek Blahák
ředitel školy