termíny a tematické okruhy k absolutoriu ve školním roce 2023/24

 

termíny zkoušek

absolutoria G3A, G3B: 3.–6. 6. 2024

přehled profilových zkoušek

obor vzdělání: 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin

 

01 Propagační grafika

absolutorium:

— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Dějiny kultury nové doby I, II
2/ Propagační grafika
3/ Zpracování obrazu a textu I
— obhajoba absolventské práce

tematické okruhy:

Anglický jazyk

A book as an information medium
Advertising  
Art schools, College of Graphics
Basic printing techniques
Bookbinding  
Career choices, future of my branch
Colours  
Commercial printing  
Communication with a customer
Contemporary typography
Galleries and museums, exhibitions  
Graphic and computer equipment  
Graphic techniques  
Great personalities of graphic design
History of paper  
History of typography  
Illustration  
Inside the agencies
My department
Paper  
Posters  
Printing media
Typography
Visual communication  
Work experience

Dějiny kultury nové doby I, II

Abstrakce po 2. světové válce
Česká architektura od přelomu století k rondokubismu 
Česká meziválečná avantgarda
Česká předválečná moderna
Česká secese, grafický design a knižní kultura
České umění po druhé světové válce
Český funkcionalismus a grafický design
Dadaismus
Expresionismus
Futurismus
Hlavní tendence architektury 20. století
Impresionismus a postimpresionismus 
Konstruktivní tendence po první světové válce
Kubismus 
Počátky abstrakce 
Pop art a nový realismus
Postmoderna
Proměny umění na počátku 20. století
Realismus a počátky moderního umění
Romantismus 
Ruská avantgarda
Secesní architektura a grafický design
Surrealismus
Symbolismus a vznik secese
Vlivy konceptualismu

Propagační grafika, Zpracování obrazu a textu I

Akcidenční tiskoviny a ceniny
Barva a barevnost, barevné prostory
České písmařství ve 20. století a v současnosti
Digitální tiskové technologie
Druhy knižní produkce, kniha jako koncepční výtvarné dílo i průmyslový nebo uměleckořemeslný výrobek
Druhy obrazových předloh a jejich příprava k reprodukci
Grafický návrh pro online aplikace – webové stránky, softwarové aplikace a motion design
Integrace obrazu a textu v Adobe InDesign a příprava dat pro další technologické zpracování
Klasifikace písem, výběr vhodného písma a jeho nákup
Knižní vazby
Komunikace s klientem a dodavateli
Logo, jednotný vizuální styl a jeho manuál
Obaly
Periodika tištěná a on-line – časopisy, noviny, zpravodajské servery
Principy zpracování bitmapového obrazu v Adobe Photoshop
Principy zpracování vektorové grafiky v Adobe Illustrator
Předání výrobních dat u tiskovin, technická specifikace, komunikace s výrobcem
Role grafického designéra
Tisková data
Tvorba publikace
Umělecké a průmyslové techniky tisku
Vizuální gramotnost, informační grafika, orientační systémy a piktogramy
Vizuální komunikace, orientační systémy a výstavní grafika
Výběr a pořízení obrazového materiálu
Základní pravidla sazby

 

02 Knižní grafika

absolutorium:

— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Dějiny kultury nové doby I, II
2/ Knižní grafika
3/ Zpracování obrazu a textu I
— obhajoba absolventské práce

tematické okruhy:

Anglický jazyk

Advertising  
Art printing techniques  
Art schools, College of Graphics
Bookbinding  
Career choices, future of my branch
Communication with a customer
Computer set-up, computer programs used by illustrators
Contemporary typography  
Czech contemporary illustrators 
Division of printing techniques  
Galleries and museums, exhibitions  
Graphic design
Gravure 
Great personalities of my branch
History of paper  
How to make illustrations  
Illustration and its kinds  
Important moments in type development  
My department   
Paper   
Planography – lithography, offset   
Relief printing   
Screen printing, serigraphy  
Street art, graffiti  
Work experience

Dějiny kultury nové doby I, II

Abstrakce po 2. světové válce
Česká architektura od přelomu století k rondokubismu 
Česká meziválečná avantgarda
Česká předválečná moderna
Česká secese, grafický design a knižní kultura
České umění po druhé světové válce
Český funkcionalismus a grafický design
Dadaismus
Expresionismus
Futurismus
Hlavní tendence architektury 20. století
Impresionismus a postimpresionismus 
Konstruktivní tendence po první světové válce
Kubismus 
Počátky abstrakce 
Pop art a nový realismus
Postmoderna
Proměny umění na počátku 20. století
Realismus a počátky moderního umění
Romantismus 
Ruská avantgarda
Secesní architektura a grafický design
Surrealismus
Symbolismus a vznik secese
Vlivy konceptualismu

Knižní grafika, Zpracování obrazu a textu I

Akcidenční tiskoviny
Barvy v reprodukci a tisku
Bibliofilie a autorské knihy
Dětská kniha
Digitální tiskové technologie
Ilustrace jako klíčový vizuální prvek
Jednotlivé části knihy
Klasifikace písem, výběr vhodného písma a jeho nákup
Kniha – druhy knižní produkce
Knižní edice
Knižní vazby
Komunikace s klientem a dodavateli
Periodika tištěná a on-line
Průmyslové tiskové technologie – ofset, z historie – litografie, knihtisk
Přínos ilustrace a knižního designu
Příprava a předání výrobních dat u tiskovin, technická specifikace, komunikace s výrobcem
Příprava a vznik grafického návrhu/díla
Sazba – základní pravidla
Software pro tvorbu grafického designu
Tiskové papíry a ostatní materiály k potiskování
Tvorba publikace
Umělecké grafické techniky – tisk z hloubky a sítotisk
Umělecké grafické techniky – tisk z výšky
Výběr a pořízení obrazového materiálu
Zušlechťování tiskovin – dokončovací zpracování

 

03 Fotografická tvorba a média 

absolutorium:

— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Dějiny kultury nové doby I, II
2/ Fotografická tvorba
3/ Zpracování obrazu a textu I
— obhajoba absolventské práce

tematické okruhy:

Anglický jazyk

Art schools, College of Graphics
Black and white photography
Camera Obscura
Career choices, future of my branch 
Communication with a customer
Comparison of analogue and digital cameras
Composition (arranging things, balance, diagonals, patterns, serendipity, chance encounters)
Contemporary photography (in the world and in the CR)
Developing of films
Early history of photography (Daguerre, Talbot, Niepce)
Film sensitivity
Galleries and museums, photo galleries in the world              
Great personalities of my department, famous photographers
How to take photos (lens, exposure, shutter)
Kinds of photography (art, documentary, studio, commercial, portrait, multimedia, production etc.)
Light 
My department
Parts of a camera
Photo galleries in the Czech Republic
Photography after World War II
Photography between World War I and World War II
Photography in the first half of 20th century
Picture and text processing
Portrait photography
Work experience

Dějiny kultury nové doby I, II

Abstrakce po 2. světové válce
Česká architektura od přelomu století k rondokubismu 
Česká meziválečná avantgarda
Česká předválečná moderna
Česká secese, grafický design a knižní kultura
České umění po druhé světové válce
Český funkcionalismus a grafický design
Dadaismus
Expresionismus
Futurismus
Hlavní tendence architektury 20. století
Impresionismus a postimpresionismus 
Konstruktivní tendence po první světové válce
Kubismus 
Počátky abstrakce 
Pop art a nový realismus
Postmoderna
Proměny umění na počátku 20. století
Realismus a počátky moderního umění
Romantismus 
Ruská avantgarda
Secesní architektura a grafický design
Surrealismus
Symbolismus a vznik secese
Vlivy konceptualismu

Fotografická tvorba, Zpracování obrazu a textu I

Československá inscenovaná fotografie od 50. let do současnosti
Digitální tiskové techniky
Dokumentární a reportážní fotografie
Dokumentární fotografie
Foto realita – postprodukce ve fotografii
Fotografická reprodukce v ateliéru
Fotografické zátiší
Fotografie architektury
Fotografie plastiky
Fotografie skla
Fotogram, fotografická koláž, speciální fotografické techniky
Fotožurnalismus
Knihařské zpracování
Konceptuální fotografie
Konvenční tiskové techniky
Krajinářská fotografie, fotografický záznam krajiny
Kvalitativní parametry obrazu pro reprodukci
Medailon osobnosti
Módní fotografie
Počátky fotografie, camera obscura
Pojem „humanistická fotografie“
Portrét, autoportrét
Principy integrace obrazu a textu a příprava dat pro tisk
Principy zpracování vektorového vs bitmapového obrazu
Sociální kontext ve fotografii
Struktura povrchu materiálu ve studiové a exteriérové fotografii
Subjektivní dokument
Tělo, akt ve fotografii
Typologický portrét, typologie ve fotografii
Válečná fotografie
Význam světla a jeho vlastnosti ve fotografii

 

04 Tisková produkce

absolutorium:

— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Management tiskové produkce
2/ Ekonomika tiskové produkce
3/ Zpracování obrazu a textu I
— obhajoba absolventské práce

tematické okruhy:

Anglický jazyk

Advertising
Art schools, College of Graphics
Billboards
Comparison of non-impact and conventional printing technologies
Digital printing
Future of individual printing techniques
Future of polygraphy
Gravure
Great personalities of printing techniques
History of offset
History of paper
History of printing techniques
History of relief printing
Multimedia
My department
Paper
Phases of printing process
Principle and use of screen printing
Principle of flexography
Principle of offset
Printing techniques
Recycling of paper
Relief printing
School training program
Types of binding and books

Management tiskové produkce, Ekonomika tiskové produkce, Zpracování obrazu a textu I

Digitalizace v grafickém průmyslu
Digitalizace výrobního workflow
Digitální publikace
Funkce řídící části (MIS) informačního systému
Hodnocení, audity a certifikace systému jakosti
Charakteristika základních pojmů v oblasti jakosti
Charakterizace IS používaných v grafickém průmyslu
Integrace obrazu a textu v Adobe InDesign
Kontrola kvality dokončovacího zpracování
Kontrola ofsetové tiskové formy
Korekturní proces
Kvalitativní parametry obrazových předloh
Materiálové náklady a plánování ve výrobě tiskovin
Model polygrafického informačního systému MIS
Nátisk a náhled v tiskové produkci
Nové obchodní modely a příležitosti v grafické produkci
Obchodní workflow tiskové zakázky
Ofsetový tisk v současné tiskové produkci
Optimalizace a standardizace výrobního procesu
Podnikové výkaznictví
Polygrafické workflow
Principy reprodukce obrazu tiskem
Procesní přístup v řízení jakosti
Produkční aplikace pro přípravu montáže
Projektový informační systém v předtiskové přípravě
Příprava dat pro tisk
Současné trendy v grafickém průmyslu
Spektrální fotometrie a denzitometrie
Správa barev v tiskové produkci
Standardizace a optimalizace ofsetového tisku
Standardizace kvality
Technická příprava výroby ve vydavatelském procesu
Technologie a kvalita flexotiskových forem
Technologie a kvalita ofsetových forem
Technologie a kvalita zhotovení měkkých vazeb
Technologie a kvalita zhotovení tuhých vazeb
Technologie a kvalita zušlechťování tiskovin
Technologie hlubotiskových forem
Tiskárna v síti, průmysl 4.0
Tiskové technologie s nehmotnou tiskovou formou
Tvorba cen ve vydavatelsko-polygrafickém výrobním procesu
Typografická pravidla pro úpravu dokumentu
Účel a užití nástrojů managementu kvality
Určení ceny konečné spotřeby (CKS) periodických a neperiodických tiskovin
Vlastnosti a použití tiskových papírů
Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola jakosti
Význam a postup implementace MQ do organizace
Význam a postup implementace standardu ISO 9 000 do řízení organizace
Základní aspekty zakladatelů managementu kvality (MQ), standardů a modelů managementu kvality
Základní struktura podniku

 

05 Mediální produkce

absolutorium:

— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Mediální produkce
2/ Mediální a marketingová komunikace
3/ Zpracování obrazu a textu I
— obhajoba absolventské práce

tematické okruhy:

Anglický jazyk

A magazine/newspaper as a product
A publishing house
Advertising and its psychology
Art schools, College of Graphics
Career choices, future of my branch
Communication with a customer
Distribution network in Europe
Distribution network in the Czech Republic and abroad
Economics of publishing
Galleries, museums in the Czech Republic and abroad
Graphic design
Great personalities of my department
History of printing
History of publishing and newspapers, magazines
Information technology in publishing
Legal issues of publishing
Management and marketing
Media and art in the Czech Republic
Modern media, Internet
My department
My work experience
Newspapers and magazines in the Czech Republic and in foreign countries
School training program
Technology and printing process
Writing, editing and journalism

Mediální produkce, Mediální a marketingová komunikace, Zpracování obrazu a textu I

Aktuální situace v médiích
Barevné prostory: charakteristika a aplikace
Dokončovací zpracování novin a časopisů
Elektronická publikace
Finanční nástroje podnikání
Informační a fyzická struktura publikace
Integrace obrazu a textu v Adobe InDesign
Inzertní ceník, CPT: cost per thousand
Knihy a instituce s nimi spojené
Knižní a časopisecký brand
Knižní trh
Materiálové náklady a plánování ve výrobě tiskovin
Média a jejich historický vývoj
Média a jejich význam
Obchodní workflow tiskové zakázky
Objektivita v médiích, důvěryhodnost
Obsahová a obchodní politika v nakladatelském odvětví
Požadavky na zpracování a kontrola kvality výrobních podkladů
Principy redakční přípravy tiskovin
Produkční funkce montážních aplikací
Proměny médií v ČR po roce 1989
Předplatitelé periodického tisku
Příprava a distribuce neperiodických tiskovin
Příprava a rozbor grafické úpravy časopisu
Příprava a rozbor grafické úpravy novin
Příprava nového titulu
Příprava tiskových dat, postscript a PDF
Redakce, redakční zdroje
Regulace médií ze strany státu
RIP v předtiskové přípravě 
Seriózní a bulvární tisk, dezinformační weby
Skladba barevného obrazu a barevná reprodukce
Správa barevnosti
Standardizace kvality tisku
Technická a technologická příprava tiskovin
Technologie tisku periodických a neperiodických tiskovin
Tisková inzerce
Tiskový produkt – od prvotní myšlenky až po prodej
Tržní podmínky ve vydavatelském oboru v české republice
Tvorba cen v tiskové produkci
Typografická pravidla pro úpravu textů
Úloha informačních technologií a systémů ve vydavatelské praxi
Vydavatelský marketing
Webdesign
Základní stavba vydavatelství
Zásady autorské smlouvy, smlouvy o tisku a distribuci
Zaváděcí kampaň nové publikace
Zdroje textových a obrazových předloh pro periodické tiskoviny
Zpracování obrazových předloh pro reprodukci

 

06 Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu

absolutorium:

— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Dějiny kultury nové doby I, II
2/ Restaurování papíru
3/ Technologie restaurování papíru
— obhajoba absolventské práce

tematické okruhy:

Anglický jazyk

Art printing techniques
Art schools     
Complete restoring intervention
Conditions for storage of historical documents
Conservation of paper
Description of historical bookbinding model
Early codex binding
Galleries
Great personalities of my department
Historical bookbinding
History and development of printing
Machines, tools and equipment used in conserving and restoration
Materials used for historical and contemporary bookbinding
Methods of paper restoration     
My working experience
Paper and its history
Pigments, binders, fixatives, glues
Renaissance and Baroque binding
Restoration and conservation of parchment
Restoration evidence
Restoration of cardboard and wooden blocks
Restoration of historical paper documents
Romanesque and Gothic binding     
Seals
The ethics of restoration

Dějiny kultury nové doby I, II

Abstrakce po 2. světové válce
Česká architektura od přelomu století k rondokubismu 
Česká meziválečná avantgarda
Česká předválečná moderna
Česká secese, grafický design a knižní kultura
České umění po druhé světové válce
Český funkcionalismus a grafický design
Dadaismus
Expresionismus
Futurismus
Hlavní tendence architektury 20. století
Impresionismus a postimpresionismus 
Konstruktivní tendence po první světové válce
Kubismus 
Počátky abstrakce 
Pop art a nový realismus
Postmoderna
Proměny umění na počátku 20. století
Realismus a počátky moderního umění
Romantismus 
Ruská avantgarda
Secesní architektura a grafický design
Surrealismus
Symbolismus a vznik secese
Vlivy konceptualismu

Restaurování papíru, Technologie restaurování papíru

Degradace hlavních složek papíru   
Druhy pečetí, materiály používané na pečetě, typy poškození, způsoby konzervování a restaurování, podmínky uložení 
Historická knižní vazba období gotiky
Historická knižní vazba renesanční 
Historický vývoj fotografických materiálů papíru     
Hlavní složky papíru, jejich chemická charakteristika a vlastnosti
Komplexní restaurátorský zásah, restaurátorský zásah s částečnou demontáží „in situ“,  rekonzervace   
­­­­­­­­­­­­­­­­Konzervace a restaurování vazebních usní    
Konzervační zásahy na papírových podložkách   
Kovové prvky vyskytující se na knižní vazbě, jejich koroze, způsoby konzervování a restaurování   
Odkyselování a neutralizace
Pergamen
Pojiva v restaurování 
Preventivní konzervace, krizové plánování    
Preventivní péče o fotografické materiály 
Restaurátorská dokumentace, etický kodex, legislativa
Restaurování dřevěných a lepenkových knižních desek   
Restaurování papírové položky      
Vazební usně 
Velkoplošné materiály a transparentní papíry 
Výroba papíru v historii a dnes, vlastnosti papíru   
Vývoj historické knižní vazby od starověku do 12. století  
Vývoj knižní vazby období baroka  
Vývoj knižní vazby od 19. století po současnost    
Záznamové prostředky