termíny a tematické okruhy k absolutoriu ve školním roce 2020/21

 

termíny zkoušek

absolutoria G3A a G3B: 1.–4. 6. 2021

přehled absolventských zkoušek

obor vzdělání: 82-41-N/. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin

 

01 Propagační grafika

absolutorium:

— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Dějiny kultury nové doby I, II
2/ Propagační grafika
3/ Zpracování obrazu a textu I
obhajoba absolventské práce

tematické okruhy:

Anglický jazyk

A book as an information medium
Advertising
Art schools, Technical Tertiary School
Basic printing techniques
Bookbinding
Career choices, future of my branch
Colours
Commercial printing
Communication with a customer
Contemporary typography
Galleries and museums, exhibitions
Graphic and computer equipment
Graphic techniques
Great personalities of graphic design
History of paper
History of typography
Illustration
Inside the agencies
My department
Paper
Posters
Printing media
School Training Program
Typography
Visual communication

Dějiny kultury nové doby I, II

Abstrakce po 2. světové válce
Česká architektura od přelomu století k rondokubismu
Česká meziválečná avantgarda
Česká předválečná moderna
Česká secese, grafický design a knižní kultura
České umění po 2. sv. válce
Český funkcionalismus a grafický design
Dadaismus
Expresionismus
Futurismus
Hlavní tendence architektury 20. století
Impresionismus a postimpresionismus
Konstruktivní tendence po 1. světové válce
Kubismus
Počátky abstrakce
Pop art a nový realismus
Postmoderna
Proměny umění na počátku 20. století
Realismus a počátky moderního umění
Romantismus
Ruská avantgarda
Secesní architektura a grafický design
Surrealismus
Symbolismus a vznik secese
Vlivy konceptualismu

Propagační grafika, Zpracování obrazu a textu I

Akcidenční tiskoviny
Antikvová tisková písma a skripty
České písmařství v 20. století a v současnosti
Digitální technologické postupy a Digitální tiskové technologie
Druhy knižní produkce. Vzorová maketa knihy, výpočet rozsahu publikace z rukopisu, obrazového materiálu a návrhu grafické úpravy
Druhy obrazových předloh a jejich příprava k reprodukci
Grafická značka a jednotný vizuální styl, grafický manuál
Grafický design obalů
Grotesky a groteskantikvy, egyptienky, tučné antikvy
Hlubotisk a tamponový tisk
InDesign, Illustrator, Photoshop
Kniha jako koncepční výtvarné dílo i průmyslový nebo uměleckořemeslný výrobek
Knihtisk, flexotisk
Knižní edice
Knižní vazba
Multimedia
Ofset a sítotisk
Periodický tisk – časopisy a noviny
Sazba hladká, smíšená a pořadová
Speciální tiskoviny s ochrannými prvky
Spolupráce grafika s nakladatelstvím, tiskárnou při výrobě knih, a s ostatními profesemi při realizaci, výstav, vizuálních komunikací a podobných projektů
Vizuální komunikace, orientační systémy v exteriéru i v interiéru
Výrobní podklady pro zpracování textu
Výstavnictví, výstavní grafika
Webdesign

 

02 Knižní grafika

absolutorium:

— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Dějiny kultury nové doby I, II
2/ Knižní grafika
3/ Zpracování obrazu a textu I
— obhajoba absolventské práce

tematické okruhy:

Anglický jazyk

Advertising
Animation
Art printing techniques
Art schools, Technical Tertiary School
Bookbinding
Career choices, future of my branch
Communication with a customer
Contemporary typography
Czech contemporary illustrators
Division of printing techniques
Galleries and museums, exhibitions
Graphic design
Gravure
Great personalities of my branch
History of paper
How to make illustrations
Illustration and its kinds
Important moments in type development
My department
Paper
Planography – lithography, offset
Relief printing
School Training Program
Screen printing, serigraphy
Street art, graffiti

Dějiny kultury nové doby I, II

Abstrakce po 2. světové válce
Česká architektura od přelomu století k rondokubismu
Česká meziválečná avantgarda
Česká předválečná moderna
Česká secese, grafický design a knižní kultura
České umění po 2. sv. válce
Český funkcionalismus a grafický design
Dadaismus
Expresionismus
Futurismus
Hlavní tendence architektury 20. století
Impresionismus a postimpresionismus
Konstruktivní tendence po 1. světové válce
Kubismus
Počátky abstrakce
Pop art a nový realismus
Postmoderna
Proměny umění na počátku 20. století
Realismus a počátky moderního umění
Romantismus
Ruská avantgarda
Secesní architektura a grafický design
Surrealismus
Symbolismus a vznik secese
Vlivy konceptualismu

Knižní grafika, Zpracování obrazu a textu I

Akcidenční tiskoviny
Digitální technologické postupy a Digitální tiskové technologie
Druhy knižní produkce
Druhy obrazových předloh a jejich příprava k reprodukci
Grafická úprava odborné literatury
Grafický návrh známky, obálka prvního dne, FDC
Hladká sazba
Charakteristika bibliofilie a autorské knihy
InDesign, Illustrator, Photoshop
Jednotlivé části knihy
Tisk z plochy
Knižní edice
Knižní grafika – formy spolupráce grafika, nakladatelství a tiskárny při zpracování textových a obrazových podkladů
Linoryt, dřevoryt
Měkké a tuhé knižní vazby
Periodický tisk
Sítotisk
Tisk z hloubky
Tiskové papíry a ostatní materiály k potiskování. Zušlechťování tiskovin. Tiskové barvy
Úloha a postavení ilustrace na přebalu a obálce knihy
Vědecká ilustrace
Výběr typografického písma, parametry písma, licence
Vzorová maketa knihy
Webdesign
Zásady tvorby návrhu typografického písma

 

03 Fotografická tvorba a média

absolutorium:

zkouška z anglického jazyka
zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Dějiny kultury nové doby I, II
2/ Fotografická tvorba
3/ Zpracování obrazu a textu I
obhajoba absolventské práce
Anglický jazyk
Art schools, Technical Tertiary School
Black and white photography
Camera Obscura
Career choices, future of my branch
Communication with a customer
Comparison of analogue and digital cameras
Composition (arranging things, balance, diagonals, patterns, serendipity, chance encounters)
Contemporary photography (in the world and in the CR)
Developing of films
Early history of photography (Daguerre, Talbot, Niepce)
Film sensitivity
Galleries and museums, photo galleries in the world
Great personalities of my department, famous photographers
How to take photos (lens, exposure, shutter)
Kinds of photography (art, documentary, studio, commercial, portrait, multimedia
Light
My department
Parts of a camera
Photo galleries in the Czech Republic
Photography after World War II
Photography between World War I and World War II
Photography in the first half of 20th century
Picture and text processing
Portrait photography
production etc.)
School Training Program

Dějiny kultury nové doby I, II

Abstrakce po 2. světové válce
Česká architektura od přelomu století k rondokubismu
Česká meziválečná avantgarda
Česká předválečná moderna
Česká secese, grafický design a knižní kultura
České umění po 2. sv. válce
Český funkcionalismus a grafický design
Dadaismus
Expresionismus
Futurismus
Hlavní tendence architektury 20. století
Impresionismus a postimpresionismus
Konstruktivní tendence po 1. světové válce
Kubismus
Počátky abstrakce
Pop art a nový realismus
Postmoderna
Proměny umění na počátku 20. století
Realismus a počátky moderního umění
Romantismus
Ruská avantgarda
Secesní architektura a grafický design
Surrealismus
Symbolismus a vznik secese
Vlivy konceptualismu

Fotografická tvorba, Zpracování obrazu a textu I

Československá inscenovaná fotografie od 50. let do současnosti
Dokumentární a reportážní fotografie
Dokumentární fotografie
Foto realita – postprodukce ve fotografii
Fotografická reprodukce v ateliéru
Fotografické zátiší
Fotografie architektury
Fotografie plastiky
Fotografie skla
Fotogram, fotografická koláž, speciální fotografické techniky
Fotožurnalismus
Konceptuální fotografie
Krajinářská fotografie, fotografický záznam krajiny
Medailon osobnosti
Módní fotografie
Počátky fotografie, camera obscura
Pojem „humanistická fotografie“
Portrét, autoportrét
Sociální kontext ve fotografii
Struktura povrchu materiálu ve studiové a exteriérové fotografii
Subjektivní dokument
Tělo, akt ve fotografii
Typologický portrét, typologie ve fotografii
Válečná fotografie
Význam světla a jeho vlastnosti ve fotografii

04 Tisková produkce

absolutorium:

— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Management tiskové produkce
2/ Ekonomika tiskové produkce
3/ Zpracování obrazu a textu I
obhajoba absolventské práce

Anglický jazyk

Advertising
Billboards
Comparison of non-impact and conventional printing technologies
Digital printing
Equipment of Screen printing
Future of individual printing techniques
Future of polygraphy
Gravure
Great personalities of printing techniques
History of Offset
History of paper
History of printing techniques
History of Relief printing
Introduction into paper
Multimedia
My department
Phases of printing process
Principle and use of Screen printing
Principle of Flexography
Principle of Offset
Principle of Relief printing
Printing techniques
Recycling of paper
School training program
Types of binding and books

Management tiskové produkce, Ekonomika tiskové produkce, Zpracování obrazu a textu I

Certifikace jakosti polygrafické výroby PSO
Čtvrtá průmyslová revoluce a její uplatnění v polygrafii
Funkce řídící části (MIS) informačního systému
Funkce výkonné části (ERP) informačního systému
Hodnocení, audity a certifikace systému jakosti
Hodnotová analýza a ekonomické hodnocení výrobních postupů
Charakteristika a kvantifikace znaků jakosti
Charakteristika základních pojmů v oblasti jakosti
Charakterizace polygrafických informačních systémů
Integrace obrazu a textu v Adobe InDesign
Klíčové aplikace podnikových informačních systémů ERP
Kontrola kvality dat a tisku v polygrafii
Koordinované činnosti managementu jakosti
Kvalitativní parametry obrazových předloh
Materiálové náklady a plánování ve výrobě tiskovin
Model polygrafického informačního podnikového systému
Moderní nestandardizované přístupy k řízení
Nátisk a náhled v tiskové produkci
Ofsetový a digitální tisk v současné tiskové produkci
Optimalizace a standardizace a kalibrace předtiskové přípravy
Optimalizace a standardizace výrobního procesu
Podnikové výkaznictví
Polygrafické workflow
Principy reprodukce obrazu tiskem
Procesní kalibrace a optimalizace tisku
Procesní přístup v řízení jakosti
Projektový informační systém pro předtiskovou (redakční) přípravu tiskovin
Příprava dat pro tisk
Rozvaha, výkaz zisků a ztrát v tiskových médiích
Smart factory v polygrafickém průmyslu
Spektrální fotometrie a denzitometrie
Správa barev v tiskové produkci
Technická příprava výroby ve vydavatelském procesu
Technologie a kvalita flexotiskových forem
Technologie a kvalita ofsetových forem
Technologie a kvalita zhotovení měkkých vazeb
Technologie a kvalita zhotovení tuhých vazeb
Technologie a kvalita zušlechťování tiskovin
Technologie hlubotiskových forem
Tiskárna v síti
Tvorba cen ve vydavatelsko-polygrafickém výrobním procesu
Účel a užití nástrojů managementu kvality
Určení ceny konečné spotřeby (CKS) periodických a neperiodických tiskovin
Vlastnosti a použití tiskových barev a papírů
Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola jakosti
Výrobní systém pro zpracování souborů
Význam a postup implementace mq do organizace
Význam a postup implementace standardu ISO 9 000 do řízení organizace
Základní aspekty zakladatelů managementu kvality, standardů a modelů managementu kvality
Základní struktura podniku

05 Mediální produkce

absolutorium:

— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Mediální produkce
2/ Mediální a marketingová komunikace
3/ Zpracování obrazu a textu I
obhajoba absolventské práce

tematické okruhy:

Anglický jazyk

A magazine/newspaper as a product
A publishing house
Advertising and its psychology
Art schools, Technical Tertiary School
Career choices, future of my branch
Communication with a customer
Distribution network in Europe
Distribution network in the Czech Republic and abroad
Economics of publishing
Galleries, museums in the Czech Republic and abroad
Graphic design
Great personalities of my department
History of printing
History of publishing and newspapers, magazines
Information technology in publishing
Legal issues of publishing
Management and marketing
Media and art in the Czech Republic
Modern media, Internet
My department
My work experience
Newspapers and magazines in the Czech Republic and in foreign countries
School training programme
Technology and printing process
Writing, editing and journalism

Mediální produkce, Mediální a marketingová komunikace, Zpracování obrazu a textu I

Aktuální situace v médiích
Bankovní pojmy
Barevné prostory: charakteristika a aplikace
Dokončovací zpracování novin a časopisů
Finanční nástroje podnikání
Informační a fyzická struktura publikace
Integrace obrazu a textu v Adobe InDesign
Inzertní ceník, CPT: Cost per tousand
Kniha a nakladatel
Knižní a časopisecký brand
Knižní trh v České republice
Materiálové náklady a plánování ve výrobě tiskovin
Média a jejich význam
Multimédia
Objektivita v médiích, důvěryhodnost
Odpisy, daně, DPH a podnikové výkaznictví
Podnikové výkaznictví
Požadavky na zpracování a kontrola kvality výrobních podkladů
Principy redakční přípravy tiskovin
Proměny médií v ČR po roce 1989
Předplatitelé periodického tisku
Příprava a rozbor grafické úpravy novin
Příprava a rozbor layoutu časopisů
Příprava nového titulu
Příprava tiskových dat, Postscript a PDF
Regulace médií ze strany státu
RIP v předtiskové přípravě
Rozvaha, výkaz zisků a ztrát v tiskových médiích
Seriózní a bulvární tisk, dezinformační weby
Skladba barevného obrazu a barevná reprodukce
Správa barevnosti
Standardizace kvality tisku
Technická a technologická příprava tiskovin
Technologie tisku periodických a neperiodických tiskovin
Tisková inzerce
Tiskový produkt – od prvotní myšlenky až po prodej
Tvorba cen v tiskové produkci
Typografická pravidla pro úpravu textů
Úloha informačních technologií a systémů ve vydavatelské praxi
Určení ceny konečné spotřeby (CKS) periodických a neperiodických tiskovin
Vydavatelský marketing
Webdesign
Základní rozbor kapitálové společnosti
Základní stavba redakce, redakční zdroje
Základní stavba vydavatelství
Základní struktura podniku
Zásady autorské smlouvy, smlouvy o tisku a distribuci
Zaváděcí kampaň nové publikace
Zdroje textových a obrazových předloh pro periodické tiskoviny
Zpracování obrazových předloh pro reprodukci

06 Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu

absolutorium:

— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Dějiny kultury nové doby I, II
2/ Restaurování papíru
3/ Technologie restaurování papíru
obhajoba absolventské práce

Anglický jazyk
Art printing techniques
Complete restoring intervention
Conditions for storage of historical documents
Conservation of paper
Description of historical bookbinding model
Early codex binding
Great personalities of my department
Historical bookbinding
History and development of printing
Machines, tools and equipment used in conserving and restoration
Materials used for historical and contemporary bookbinding,
Methods of paper restoration
My practice training and future of my branch
Paper. What is paper? Pulp. History of papermaking.
Pigments, binders, fivxatives, glues
Renaissance and Baroque binding
Restoration and conservation of parchment
Restoration evidence
Restoration of cardboard and wooden blocks
Restoration of historical paper documents
Romanesque and Gothic binding
Seals. Historical development of seals
Technical Tertiary School, Restoration Department.
The ethics of restoration
The world and Czech great art museums, galleries
Dějiny kultury nové doby I, II
Abstrakce po 2. světové válce
Česká architektura od přelomu století k rondokubismu
Česká meziválečná avantgarda
Česká předválečná moderna
Česká secese, grafický design a knižní kultura
České umění po 2. sv. válce
Český funkcionalismus a grafický design
Dadaismus
Expresionismus
Futurismus
Hlavní tendence architektury 20. století
Impresionismus a postimpresionismus
Konstruktivní tendence po 1. světové válce
Kubismus
Počátky abstrakce
Pop art a nový realismus
Postmoderna
Proměny umění na počátku 20. století
Realismus a počátky moderního umění
Romantismus
Ruská avantgarda
Secesní architektura a grafický design
Surrealismus
Symbolismus a vznik secese
Vlivy konceptualismu

Restaurování papíru, Technologie restaurování papíru

Celoplošné materiály.
Degradace hlavních složek papíru.
Druhy pečetí, materiály používané na pečetě, typy poškození, způsoby konzervování a restaurování, podmínky uložení.
Hlavní složky papíru, jejich chemická charakteristika a vlastnosti.
Historická knižní vazba období gotiky
Historická knižní vazba od starověku do 12. století.
Historická knižní vazba renesanční.
Historická knižní vazba období baroka.
Konzervace vazebních usní
Konzervace a restaurování vazebních pokryvů.
Konzervační zásahy na papírové podložce.
Komplexní restaurátorský zásah.
Kovy vyskytující se na knižní vazbě, jejich koroze, způsoby konzervování a restaurování.
Metody restaurování papírové podložky.
Neutralizace – hromadné a individuální metody.
Organická pojiva.
Pergamen jako psací podložka a potahový materiál, způsoby konzervace a restaurování.
Preventivní konzervace, krizová opatření, záchrana knih po povodních.
Restaurátorská dokumentace, etický kodex, legislativa.
Restaurování dřevěných knižních desek.
Restaurování s částečnou demontáží.
Restaurování lepenkových knižních desek.
Vazební usně a příčiny jejich degradace.
Výroba papíru v historii a dnes, vlastnosti papíru.
Vývoj knižní vazby od 19. století po vazbu současnou.
Záznamové prostředky