termíny a tematické okruhy k absolutoriu ve školním roce 2021/22

 

termíny zkoušek

absolutoria G3A a G3B: 6.–8. 6. 2022

přehled absolventských zkoušek

obor vzdělání: 82-41-N/. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin

 

01 Propagační grafika

absolutorium:

— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Dějiny kultury nové doby I, II
2/ Propagační grafika
3/ Zpracování obrazu a textu I
obhajoba absolventské práce

tematické okruhy:

Anglický jazyk

A book as an information medium
Advertising
Art schools, Technical Tertiary School
Basic printing techniques
Bookbinding
Career choices, future of my branch
Colours
Commercial printing
Communication with a customer
Contemporary typography
Galleries and museums, exhibitions
Graphic and computer equipment
Graphic techniques
Great personalities of graphic design
History of paper
History of typography
Illustration
Inside the agencies
My department
Paper
Posters
Printing media
School Training Program
Typography
Visual communication

Dějiny kultury nové doby I, II

Abstrakce po 2. světové válce
Česká architektura od přelomu století k rondokubismu
Česká meziválečná avantgarda
Česká předválečná moderna
Česká secese, grafický design a knižní kultura
České umění po 2. sv. válce
Český funkcionalismus a grafický design
Dadaismus
Expresionismus
Futurismus
Hlavní tendence architektury 20. století
Impresionismus a postimpresionismus
Konstruktivní tendence po 1. světové válce
Kubismus
Počátky abstrakce
Pop art a nový realismus
Postmoderna
Proměny umění na počátku 20. století
Realismus a počátky moderního umění
Romantismus
Ruská avantgarda
Secesní architektura a grafický design
Surrealismus
Symbolismus a vznik secese
Vlivy konceptualismu

Propagační grafika, Zpracování obrazu a textu I

Akcidenční tiskoviny a ceniny
České písmařství v 20. století a v současnosti
Digitální tiskové technologie
Druhy knižní produkce, kniha jako koncepční výtvarné dílo i průmyslový nebo uměleckořemeslný výrobek
Druhy obrazových předloh a jejich příprava k reprodukci. Barvy – barevné režimy, gamut v tisku, barevné profily.
Grafické umělecké techniky
Integrace obrazu a textu v Adobe InDesign a příprava dat pro další technologické zpracování
Klasifikace písem, výběr vhodného písma a jeho nákup
Knižní vazby
Komunikace s klientem a dodavateli; řízení projektu, zadání, kalkulace, harmonogram, smlouva, licence.
Logo, jednotný vizuální styl a jeho manuál
Obal
Periodika tištěná a on-line – časopisy, noviny, zpravodajské servery
Principy zpracování bitmapového obrazu v Adobe Photoshop
Principy zpracování vektorové grafiky v Adobe Illustrator
Průmyslové tiskové technologie – ofset
Průmyslové tiskové technologie – sítotisk, knihtisk, flexotisk
Příprava a předání výrobních dat u tiskovin, technická specifikace, komunikace s výrobcem
Tiskové papíry a ostatní materiály k potiskování
Tvorba autorského písma
Tvorba publikace – odhad rozsahu publikace z rukopisu a obrazového materiálu, návrh zrcadla sazby, výběr písma, maketa
Vizuální komunikace, orientační systémy a výstavní grafika
Výběr a pořízení obrazového materiálu – komunikace s fotografem a ilustrátorem, zadání, technická specifikace.
Webové stránky, softwarové aplikace a motion design
Základní pravidla sazby

 

02 Knižní grafika

absolutorium:

— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Dějiny kultury nové doby I, II
2/ Knižní grafika
3/ Zpracování obrazu a textu I
— obhajoba absolventské práce

tematické okruhy:

Anglický jazyk

Advertising
Art printing techniques
Art schools, Technical Tertiary School
Bookbinding
Career choices, future of my branch
Communication with a customer
Contemporary typography
Czech contemporary illustrators
Division of printing techniques
Galleries and museums, exhibitions
Graphic and computer equipment
Graphic design
Gravure
Great personalities of my branch
History of paper
How to make illustrations
Illustration and its kinds
Important moments in type development
My department
Paper
Planography – lithography, offset
Relief printing
School Training Program
Screen printing, serigraphy
Street art, graffiti

Dějiny kultury nové doby I, II

Abstrakce po 2. světové válce
Česká architektura od přelomu století k rondokubismu
Česká meziválečná avantgarda
Česká předválečná moderna
Česká secese, grafický design a knižní kultura
České umění po 2. sv. válce
Český funkcionalismus a grafický design
Dadaismus
Expresionismus
Futurismus
Hlavní tendence architektury 20. století
Impresionismus a postimpresionismus
Konstruktivní tendence po 1. světové válce
Kubismus
Počátky abstrakce
Pop art a nový realismus
Postmoderna
Proměny umění na počátku 20. století
Realismus a počátky moderního umění
Romantismus
Ruská avantgarda
Secesní architektura a grafický design
Surrealismus
Symbolismus a vznik secese
Vlivy konceptualismu

Knižní grafika, Zpracování obrazu a textu I

Akcidenční tiskoviny
Bibliofilie a autorské knihy
Dětská kniha
Druhy obrazových předloh a jejich zpracování
Fotografická tvorba a média. Barvy – barevné režimy, gamut v tisku, barevné profily.
Grafické umělecké techniky – tisk z hloubky
Grafické umělecké techniky – tisk z výšky
Ilustrace a její druhy
Ilustrace jako klíčový vizuální prvek – obálka knihy, plakát, web
Jednotlivé části knihy – funkce a vztah mezi nimi
Klasifikace písem, výběr vhodného písma a jeho nákup
Kniha – druhy knižní produkce – žánry, věkové kategorie, materiály, knižní edice a další
Knižní vazby
Komunikace s klientem a dodavateli; řízení projektu, zadání, kalkulace, harmonogram, smlouva, licence.
Periodika tištěná a on-line – časopisy, noviny, zpravodajské servery
Průmyslové tiskové technologie – ofset, knihtisk, digitální tisk
Příprava a předání výrobních dat u tiskovin, technická specifikace, komunikace s výrobcem
Příprava a vznik grafického návrhu/díla. Postup: – průzkum; tvorba zadání/brief; grafický návrh/designové řešení/tvorba ilustrací; realizace; optimalizace a inovace
Sazba – základní pravidla
Sítotisk
Software pro tvorbu grafického designu
Tiskové papíry a ostatní materiály k potiskování (druhy papírů pro umělecké graf. techniky a průmyslové zpracování tiskovin)
Tvorba publikace – odhad rozsahu publikace z rukopisu a obrazového materiálu, návrh zrcadla sazby, výběr písma, maketa.
Výběr a pořízení obrazového materiálu – komunikace s fotografem a ilustrátorem, zadání, technická specifikace.
Zušlechťování tiskovin – lak, ražba, výsek, lamino

 

03 Fotografická tvorba a média

absolutorium:

zkouška z anglického jazyka
zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Dějiny kultury nové doby I, II
2/ Fotografická tvorba
3/ Zpracování obrazu a textu I
obhajoba absolventské práce

Anglický jazyk

Art schools, Technical Tertiary School
Black and white photography
Camera Obscura
Career choices, future of my branch
Communication with a customer
Comparison of analogue and digital cameras
Composition (arranging things, balance, diagonals, patterns, serendipity, chance encounters)
Contemporary photography (in the world and in the CR)
Developing of films
Early history of photography (Daguerre, Talbot, Niepce)
Film sensitivity
Galleries and museums, photo galleries in the world
Great personalities of my department, famous photographers
How to take photos (lens, exposure, shutter)
Kinds of photography (art, documentary, studio, commercial, portrait, multimedia
Light
My department
My work experience
Parts of a camera
Photo galleries in the Czech Republic
Photography after World War II
Photography between World War I and World War II
Photography in the first half of 20th century
Picture and text processing
Portrait photography

Dějiny kultury nové doby I, II

Abstrakce po 2. světové válce
Česká architektura od přelomu století k rondokubismu
Česká meziválečná avantgarda
Česká předválečná moderna
Česká secese, grafický design a knižní kultura
České umění po 2. sv. válce
Český funkcionalismus a grafický design
Dadaismus
Expresionismus
Futurismus
Hlavní tendence architektury 20. století
Impresionismus a postimpresionismus
Konstruktivní tendence po 1. světové válce
Kubismus
Počátky abstrakce
Pop art a nový realismus
Postmoderna
Proměny umění na počátku 20. století
Realismus a počátky moderního umění
Romantismus
Ruská avantgarda
Secesní architektura a grafický design
Surrealismus
Symbolismus a vznik secese
Vlivy konceptualismu

Fotografická tvorba, Zpracování obrazu a textu I

Československá inscenovaná fotografie od 50. let do současnosti
Digitální tiskové techniky
Dokumentární a reportážní fotografie
Dokumentární fotografie
Fotografická reprodukce v ateliéru
Fotografické zátiší
Fotografie architektury
Fotografie plastiky
Fotografie skla
Fotogram, fotografická koláž, speciální fotografické techniky
Fotorealita – postprodukce ve fotografii
Fotožurnalismus
Knihařské zpracování
Konceptuální fotografie
Konvenční tiskové techniky
Krajinářská fotografie, fotografický záznam krajiny
Kvalitativní parametry obrazu pro reprodukci
Medailon osobnosti
Módní fotografie
Počátky fotografie, camera obscura
Pojem „humanistická fotografie“
Portrét, autoportrét
Principy integrace obrazu a textu a příprava dat pro tisk
Principy zpracování vektorového a bitmapového obrazu
Sociální kontext ve fotografii
Struktura povrchu materiálu ve studiové a exteriérové fotografii
Subjektivní dokument
Tělo, akt ve fotografii
Typologický portrét, typologie ve fotografii
Válečná fotografie
Význam světla a jeho vlastnosti ve fotografii

 

05 Mediální produkce

absolutorium:

— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Mediální produkce
2/ Mediální a marketingová komunikace
3/ Zpracování obrazu a textu I
obhajoba absolventské práce

tematické okruhy:

Anglický jazyk

A magazine/newspaper as a product
A publishing house
Advertising and its psychology
Art schools, Technical Tertiary School
Career choices, future of my branch
Communication with a customer
Distribution network in Europe
Distribution network in the Czech Republic and abroad
Economics of publishing
Galleries, museums in the Czech Republic and abroad
Graphic design
Great personalities of my department
History of printing
History of publishing and newspapers, magazines
Information technology in publishing
Legal issues of publishing
Management and marketing
Media and art in the Czech Republic
Modern media, Internet
My department
My work experience
Newspapers and magazines in the Czech Republic and in foreign countries
School training programme
Technology and printing process
Writing, editing and journalism

Mediální produkce, Mediální a marketingová komunikace, Zpracování obrazu a textu I

Aktuální situace v médiích
Barevné prostory: charakteristika a aplikace
Dokončovací zpracování novin a časopisů
Elektronická publikace
Finanční nástroje podnikání
Informační a fyzická struktura publikace
Integrace obrazu a textu v Adobe InDesign
Inzertní ceník, CPT: cost per thousand
Knihy a instituce s nimi spojené
Knižní a časopisecký brand
Knižní trh
Materiálové náklady a plánování ve výrobě tiskovin
Média a jejich historický vývoj
Média a jejich význam
Obchodní workflow tiskové zakázky I
Obchodní workflow tiskové zakázky II
Objektivita v médiích, důvěryhodnost
Obsahová a obchodní politika v nakladatelském odvětví
Požadavky na zpracování a kontrola kvality výrobních podkladů
Principy redakční přípravy tiskovin
Produkční funkce montážních aplikací
Proměny médií v ČR po roce 1989
Předplatitelé periodického tisku
Příprava a distribuce neperiodických tiskovin
Příprava a rozbor grafické úpravy časopisu
Příprava a rozbor grafické úpravy novin
Příprava nového titulu
Příprava tiskových dat, postscript a PDF
Redakce, redakční zdroje
Regulace médií ze strany státu
RIP v předtiskové přípravě
Seriózní a bulvární tisk, dezinformační weby
Skladba barevného obrazu a barevná reprodukce
Správa barevnosti
Standardizace kvality tisku
Technická a technologická příprava tiskovin
Technologie tisku periodických a neperiodických tiskovin
Tisková inzerce
Tiskový produkt – od prvotní myšlenky až po prodej
Tržní podmínky ve vydavatelském oboru v české republice
Tvorba cen v tiskové produkci
Typografická pravidla pro úpravu textů
Úloha informačních technologií a systémů ve vydavatelské praxi
Vydavatelský marketing
Webdesign
Základní stavba vydavatelství
Zásady autorské smlouvy, smlouvy o tisku a distribuci
Zaváděcí kampaň nové publikace
Zdroje textových a obrazových předloh pro periodické tiskoviny
Zpracování obrazových předloh pro reprodukci