termíny a tematické okruhy k absolutoriu ve školním roce 2018/2019

Ředitel Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, vyhlašuje, v souladu s § 79, odst. 3, zákona 49/2009 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), nabídku povinných a nepovinných zkoušek  pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2018/19, včetně jejich formy, témat a termínů:

 

termíny zkoušek

absolutoria G3A a G3B: 3.–6. 6. 2019

přehled profilových zkoušek

obor vzdělání: 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin

ke stažení ve formátu PDF
01
02
03
04
05
06

 

01 Propagační grafika

absolutorium:

— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Dějiny kultury nové doby I, II
2/ Propagační grafika
3/ Zpracování obrazu a textu I
— obhajoba absolventské práce

tématické okruhy:

General topics Technical Tertiary School
— British literature
— American literature
— Nature
— Contemporary art
— Prague and its monuments
— History of art
— Drama
— Films
— Music
— Life of young people
— Travelling
— The European Union
— Architecture
— Career choices
— Hobby
— Great personalities in the Czech Republic
— Great personalities in English speaking countries
— The problems of mankind
— Health
— Genders differences
— Sport and sport events
— Art schools
— Ways of communication
— Customs and festivals in the Czech Republic
— Cultural differences

Professional topics Technical Tertiary School
Graphic design department
— Typography (in general, terms and their definitions, measuring system, kinds of systems, inventors, units)
— My department
— History of typography (type development, writing systems, scripts, pictograms.)
— Contemporary typography (new trends, famous typographers and nowadays creators)
— Basic printing techniques (offset, silkscreen, relief, roller printings)
— Graphic techniques (in general, kinds of graphic techniques)
— Advertising (introduction, usage)
— Inside the agencies (individual departments, famous adv. agencies)
— Bookbinding (development, hardcover, paperback, modern and easy kinds)
— Commercial printing (basic kinds, brochures, posters, leaflets)
— Galleries and museums, exhibitions (what is it, history, types and future of them)
— Colours (optic-basic information, colours in graphic design)
— Great personalities of graphic design
— Visual communication (signs and colours, corporate identity, logo)
— Art schools, Technical Tertiary School
— Illustration (character, history, famous illustrators, author’s books)
— Career choices, future of my branch
— School Training Program
— Paper (material for paper making, kinds, evolution in printing)
— A book as an information medium (first typing, speech and writing, nowadays books)
— Communication with a customer
— Posters (history, illustration and a poster, famous creators, usage)
— Printing media (kinds, mass production, boom of information)
— History of paper (development – papyrus, parchment, paper, kinds, special paper)
— Graphic and computer equipment (computers, scanners, printers, most important programs)

Dějiny kultury nové doby I, II
— Romantismus
— Realismus a impresionismus
— Postimpresionismus a symbolismus
— Přelom století v grafickém designu
— Secese
— Proměny umění na počátku 20. století
— Expresionismus
— Kubismus
— Futurismus a kinetické umění
— Dadaismus
— Surrealismus
— Počátky abstrakce
— Konstruktivní tendence po 1. světové válce a grafický design
— Česká secese a knižní kultura
— Česká předválečná moderna
— Česká architektura od přelomu století k rondokubismu
— Hlavní tendence architektury 20. století
— Český funkcionalismus
— České meziválečná avantgarda
— Abstrakce po 2. světové válce
— Pop art a nový realismus
— Vlivy konceptualismu
— České umění po 2. světové válce
— Česká kultura šedesátých let
— Postmoderna

Propagační grafika, Zpracování obrazu a textu I
— Knižní edice
— Grafický design obalů
— Vizuální komunikace, orientační systémy v exteriéru i v interiéru
— Grafická značka a jednotný vizuální styl, grafický manuál
— Grotesky a groteskantikvy, egyptienky, tučné antikvy
— Kniha jako koncepční výtvarné dílo i průmyslový nebo uměleckořemeslný výrobek
— Výstavnictví, výstavní grafika
— České písmařství v 20. století a v současnosti
— Periodický tisk – časopisy a noviny
— Speciální tiskoviny s ochrannými prvky
— Akcidenční tiskoviny
— Druhy obrazových předloh a jejich příprava k reprodukci
— Knihtisk, flexotisk
— Knižní vazba
— Ofset a sítotisk
— Hlubotisk a tamponový tisk
— Digitální technologické postupy a Digitální tiskové technologie
— Sazba hladká, smíšená a pořadová Výrobní podklady pro zpracování textu
— InDesign, Illustrator, Photoshop
— Tiskové papíry a ostatní materiály k potiskování. Tiskové barvy. Zušlechťování tiskovin.
— Druhy knižní produkce. Vzorová maketa knihy, výpočet rozsahu publikace z rukopisu, obrazového materiálu a návrhu grafické úpravy
— Webdesign
— Multimedia
— Antikvová tisková písma a skripty
— Spolupráce grafika s nakladatelstvím, tiskárnou při výrobě knih, a s ostatními profesemi při realizaci, výstav, vizuálních komunikací a podobných projektů

 

02 Knižní grafika

absolutorium:

— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Dějiny kultury nové doby I, II
2/ Knižní grafika
3/ Zpracování obrazu a textu I
— obhajoba absolventské práce

tématické okruhy:

General topics Technical Tertiary School
— British literature
— American literature
— Nature
— Contemporary art
— Prague and its monuments
— History of art
— Drama
— Films
— Music
— Life of young people
— Travelling
— The European Union
— Architecture
— Career choices
— Hobby
— Great personalities in the Czech Republic
— Great personalities in English speaking countries
— The problems of mankind
— Health
— Genders differences
— Sport and sport events
— Art schools
— Ways of communication
— Customs and festivals in the Czech Republic
— Cultural differences

Professional topics Technical Tertiary School
Book Design and Illustration Department
— Division of printing techniques (industrial and art ones, definition)
— Gravure (definition, differences between industrial and art, history)
— Relief printing (definition, industrial and art techniques, history)
— Screen printing, serigraphy (definition, industrial and art, history)
— Planography – lithography, offset (definition, industrial and art, history)
— History of paper (how did it appear, development in paper making)
— Czech contemporary illustrators (popular authors, description of their works)
— Paper (kinds, production, properties)
— Great personalities of my branch
— My department (subjects, study course, possibilities in finding a job)
— Art printing techniques (linocut, wood cut, dry-point)
— Important moments in type development (history from the very beginning)
— Graphic design (definition, personalities, its importance for book designers)
— Animation (methods of creation, important animators, studios)
— Street art, graffiti (definition, where we can find it, its purpose)
— Contemporary typography (the latest development, authors of fonts)
— Career choices, future of my branch
— Illustration and its kinds ( definition, history, children’s books, bibliographies, authors books)
— School Training Program
— Advertising (spaces for that, methods of its creation)
— Bookbinding (kinds of binds, history, usage)
— Art schools, Technical Tertiary School
— Galleries and museums, exhibitions (kinds, interiors, history, future)
— How to make illustrations (techniques – oil, aquarelle, Indian ink, coal, drawing with graphite, felt-tip pens.)
— Communication with a customer

Dějiny kultury nové doby I, II
— Romantismus
— Realismus a impresionismus
— Postimpresionismus a symbolismus
— Přelom století v grafickém designu
— Secese
— Proměny umění na počátku 20. století
— Expresionismus
— Kubismus
— Futurismus a kinetické umění
— Dadaismus
— Surrealismus
— Počátky abstrakce
— Konstruktivní tendence po 1. světové válce a grafický design
— Česká secese a knižní kultura
— Česká předválečná moderna
— Česká architektura od přelomu století k rondokubismu
— Hlavní tendence architektury 20. století
— Český funkcionalismus
— České meziválečná avantgarda
— Abstrakce po 2. světové válce
— Pop art a nový realismus
— Vlivy konceptualismu
— České umění po 2. světové válce
— Česká kultura šedesátých let
— Postmoderna

Knižní grafika, Zpracování obrazu a textu I
— Knižní edice
— Grafická úprava odborné literatury
— Jednotlivé části knihy – jejich funkce a vztah mezi nimi
— Postavení uměleckých grafických technik v současné knižní tvorbě
— Druhy knižní produkce
— Úloha a postavení ilustrace na přebalu a obálce knihy
— Bibliofilie a její postavení v současné knižní produkci
— Sítotisk
— Design knih pro děti
— Kniha interaktivní
— Měkké a tuhé knižní vazby
— Zásady tvorby návrhů typografického písma
— Vědecká ilustrace
— Knižní grafika – formy spolupráce grafika, nakladatelství a tiskárny
— při zpracování textových a obrazových podkladů
— Tisk z hloubky (grafická umělecká technika a průmyslová technika)
— Vzorová maketa knihy
— Akcidenční tiskoviny
— InDesign, Illustrator, Photoshop
— Hladká sazba – základní pravidla textové sazby
— Linoryt, dřevoryt
— Digitální technologické postupy a Digitální tiskové technologie
— Autorská kniha
— Tiskové papíry a ostatní materiály k potiskování. Zušlechťování tiskovin. Tiskové barvy
— Webdesign
— Periodický tisk – časopisy a noviny

 

03 Fotografická tvorba a média

absolutorium:

— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Dějiny kultury nové doby I, II
2/ Fotografická tvorba
3/ Zpracování obrazu a textu I
— obhajoba absolventské práce

tématické okruhy:

General topics Technical Tertiary School
— British literature
— American literature
— Nature
— Contemporary art
— Prague and its monuments
— History of art
— Drama
— Films
— Music
— Life of young people
— Travelling
— The European Union
— Architecture
— Career choices
— Hobby
— Great personalities in the Czech Republic
— Great personalities in English speaking countries
— The problems of mankind
— Health
— Genders differences
— Sport and sport events
— Art schools
— Ways of communication
— Customs and festivals in the Czech Republic
— Cultural differences

Professional topics Technical Tertiary School
Photography and Media
— Early history of photography (Daguerre, Talbot, Niepce)
— Camera Obscura
— Photography in the first half of 20th century
— Black and white photography
— Photography between World War I and World War II
— Photography after World War II
— Contemporary photography (in the world and in the CR)
— School Training Program
— Parts of a camera
— Developing of films
— Comparison of analogue and digital cameras
— Communication with a customer
— Light
— Composition (arranging things, balance, diagonals, patterns, serendipity, chance encounters)
— How to take photos (lens, exposure, shutter)
— Film sensitivity
— Career choices, future of my branch
— My department
— Picture and text processing
— Art schools, Technical Tertiary School
— Kinds of photography (art, documentary, studio, commercial, portrait, multimedia production etc.)
— Portrait photography
— Photo galleries in the Czech Republic
— Great personalities of my department, famous photographers
— Galleries and museums, photo galleries in the world

Fotografická tvorba
— Fotografické zátiší
— Portrét, autoportrét
— Tělo, akt ve fotografii
— Módní fotografie
— Fotografie architektury
— Fotografie plastiky
— Fotografie skla
— Fotografická reprodukce v ateliéru (reprodukce uměleckého díla)
— Krajinářská fotografie, fotografický záznam krajiny
— Fotogram, fotografická koláž, speciální fotografické techniky
— Dokumentární fotografie
— Počátky fotografie, camera obscura
— Pojem „humanistická fotografie“
— Význam světla a jeho vlastnosti ve fotografii
— Medailon osobnosti (stylizovaný portrét osobnosti v prostředí)
— Fotožurnalismus
— Struktura povrchu materiálu ve studiové a exteriérové fotografii
— Sociální kontext ve fotografii
— Foto realita – postprodukce ve fotografii
— Subjektivní dokument
— Stavba a skladba fotografického obrazu
— Typologický portrét, typologie ve fotografii
— Dokumentární a reportážní fotografie
— Válečná fotografie
— Konceptuální fotografie

Zpracování obrazu a textu I
— Knihařské zpracování
— Digitální tiskové techniky
— Konvenční tiskové techniky
— Příprava dat pro tisk
— Kvalitativní parametry obrazu pro reprodukci
— Barva a měření barevnosti
— Principy zpracování vektorového obrazu
— Principy zpracování bitmapového obrazu
— Principy integrace obrazu a textu
— Principy reprodukce fotogra!ckého obrazu tiskem

 

04 Tisková produkce

absolutorium:

— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Management tiskové produkce
2/ Ekonomika tiskové produkce
3/ Zpracování obrazu a textu I
— obhajoba absolventské práce

tématické okruhy:

General topics Technical Tertiary School
— British literature
— American literature
— Nature
— Contemporary art
— Prague and its monuments
— History of art
— Drama
— Films
— Music
— Life of young people
— Travelling
— The European Union
— Architecture
— Career choices
— Hobby
— Great personalities in the Czech Republic
— Great personalities in English speaking countries
— The problems of mankind
— Health
— Genders differences
— Sport and sport events
— Art schools
— Ways of communication
— Customs and festivals in the Czech Republic
— Cultural differences

Professional topics Technical Tertiary School
Printing and production
— Principle and use of Screen printing
    – history and principle of screen printing, use and products of screen printing, equipment
— Art schools and Technical Tertiary School Hellichova
    – art school in the Czech Republic, abroad
— Comparison of non-impact and conventional printing technologies
    – advantages of digital printing, advantages of permanent printing master, products
— Gravure
    – history and principle of gravure, gravure today, tampon printing
— Multimedia
    – major characteristics, categorization, digital media, mass media, interactivity
— History of Relief printing
    – invention of relief printing, basic principle of relief printing, relief printing, relief printing today
— Relief printing
    – principle and history of relief printing, letterpress, flexography
— History of Offset
    – history of offset and development of this printing technique, great personalities of this printing technique, used materials and their history
— Principle of Offset
    – principle of this printing method, its products, machines for offset, future development of offset
— Great personalities of printing techniques
    – Johannes Gutenberg, Johann Alois Senefelder, Karel Václav Klíč
— History of printing techniques
    – types of printing techniques, history and beginning of each type of printing technique, important personalities who created each type of printing technique
— Printing techniques
    – letterpress, flexography, gravure, offset, screen printing
— Introduction into paper
    – what is paper, types of paper, papermaking
— History of paper
    – history of paper, first methods of papermaking, todays situation of paper
— Future of polygraphy
    – career choices, my opinion on future of polygraphy, colour management, electronic media
— Future of individual printing techniques
    – potential for development of flexography, gravure, offset, screen printing
— Advertising
    – what is advertising, its usage
— Principle of Flexography
    – basic principle of flexography, its production
— Digital printing
    – basic principle of digital printing, types of digital printing, its usage
— Recycling of paper
    – kinds of paper used for recycling, grades of recycled paper, market structure, recycling process
— Billboards
    – what is a billboard, technology of billboards, mechanical, digital, mobile billboards
— Types of binding and books
    – what is a book, types of books
— Phases of printing process
    – pre-press, press, post-press, communication with a customer
— School Training Program
    – company where I worked, used technology, contribution to my knowledge
— My department
    – general information, progress, subjects, possibilities to find a job, progress and changes

Dějiny kultury nové doby I, II
— Romantismus
— Realismus a impresionismus
— Postimpresionismus a symbolismus
— Přelom století v grafickém designu
— Secese
— Proměny umění na počátku 20. století
— Expresionismus
— Kubismus
— Futurismus a kinetické umění
— Dadaismus
— Surrealismus
— Počátky abstrakce
— Konstruktivní tendence po 1. světové válce a grafický design
— Česká secese a knižní kultura
— Česká předválečná moderna
— Česká architektura od přelomu století k rondokubismu
— Hlavní tendence architektury 20. století
— Český funkcionalismus
— České meziválečná avantgarda
— Abstrakce po 2. světové válce
— Pop art a nový realismus
— Vlivy konceptualismu
— České umění po 2. světové válce
— Česká kultura šedesátých let
— Postmoderna

Management tiskové produkce, Ekonomika tiskové produkce, Zpracování obrazu a textu I
— Základní aspekty zakladatelů managementu kvality (MQ), standardů a modelů managementu kvality
— Rozvaha, výkaz zisků a ztrát v tiskových médiích
— Charakteristika postupu studia pracovního procesu
— Účel a užití nástrojů managementu kvality
— Optimalizace a standardizace výrobního procesu
— Význam a postup implementace standardu ISO 9 000 do řízení organizace
— Základní struktura podniku
— Podnikové výkaznictví
— Materiálové náklady a plánování ve výrobě tiskovin
— Vstupní a výstupní kontrola jakosti
— Technická příprava výroby ve vydavatelském procesu
— Význam a postup implementace MQ do organizace
— Procesní kalibrace a optimalizace tisku
— Certifikace jakosti polygrafické výroby PSO
— Procesní přístup v řízení jakosti
— Tvorba cen ve vydavatelsko-polygrafickém výrobním procesu
— Základní statistické pojmy
— Charakteristika základních pojmů v oblasti jakosti
— Koordinované činnosti managementu jakosti
— Optimalizace a standardizace a kalibrace předtiskové přípravy
— Hodnotová analýza a ekonomické hodnocení výrobních postupů
— Určení ceny konečné spotřeby (CKS) periodických a neperiodických tiskovin
— Charakteristika a kvantifikace znaků jakosti
— Moderní nestandardizované přístupy k řízení jakosti
— Hodnocení, audity a certifikace systému jakosti

— Principy reprodukce obrazu tiskem
— Spektrální fotometrie a denzitometrie
— Model polygrafického informačního podnikového systému
— Správa barev v tiskové produkci
— Příprava dat pro tisk
— Klíčové aplikace podnikových informačních systémů ERP
— Polygrafické workflow
— Tiskárna v síti
— Kontrola kvality dat a tisku v polygrafii
— Nátisk a náhled v tiskové produkci
— Kvalitativní parametry obrazových předloh
— Funkce výkonné části (EIS) informačního systému
— Technologie a kvalita flexotiskových forem
— Technologie hlubotiskových forem
— Funkce řídící části (MIS) informačního systému
— Technologie a kvalita ofsetových forem
— Ofsetový a digitální tisk v současné tiskové produkci
— Výrobní systém pro zpracování souborů
— Vlastnosti a použití tiskových barev a papírů
— Technologie a kvalita zhotovení měkkých vazeb
— Projektový informační systém pro předtiskovou (redakční) přípravu tiskovin
— Technologie a kvalita zhotovení tuhých vazeb
— Technologie a kvalita zušlechťování tiskovin
— Charakterizace polygrafických informačních systémů
— Čtvrtá průmyslová revoluce a její uplatnění v polygrafii

 

05 Mediální produkce

absolutorium:

— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Mediální produkce
2/ Mediální a marketingová komunikace
3/ Zpracování obrazu a textu I
— obhajoba absolventské práce

tématické okruhy:

General topics Technical Tertiary School
— British literature
— American literature
— Nature
— Contemporary art
— Prague and its monuments
— History of art
— Drama
— Films
— Music
— Life of young people
— Travelling
— The European Union
— Architecture
— Career choices
— Hobby
— Great personalities in the Czech Republic
— Great personalities in English speaking countries
— The problems of mankind
— Health
— Genders differences
— Sport and sport events
— Art schools
— Ways of communication
— Customs and festivals in the Czech Republic
— Cultural differences

Professional topics Technical Tertiary School
Publishing and production
— A publishing house
    – description, purpose
    – departments of publishing house
    – publishing house of note
— History of publishing and newspapers, magazines
    – a brief history of worldwide publishing and newspapers, magazines
    – publishing then and now
    – history of Czech publishing
— Newspapers and magazines in the Czech Republic and in foreign countries
    – description and division
    – today’s newspapers
    – the current situation
— Great personalities of my department
    – famous inventors
    – famous printers
    – their importance in development of printing
— Writing, editing and journalism
    – history of journalism
    – writing ethics
    – legal isssues, freedom of press
    – press agencies
— Economics of publishing
    – publishing as a business
    – basic economics
    – pricing
    – cost calculation
— Distribution network in the Czech Republic and abroad
    – description and purpose of distribution
    – distribution companies
    – subscription, pros and cons
— School training programme
    – my experience
    – pros and cons
    – new knowledge gained during STP
— Distribution network in Europe
    – description and purpose of distribution
    – distribution companies in Europe
    – current market situation
— Management and marketing
    – marketing mix, four Ps
    – planning, organizing
    – workplace hierarchy
— Advertising and its psychology
    – purpose of advertising
    – theory and psychology of advertising
    – history of advertising
    – ethics and advertising
— A magazine(newspaper as a product
    – the creation process of a newspaper(magazine
    – a thorough description of a product
    – unsold newspapers and magazines
    – newspapers and magazines of note
— Modern media, Internet
    – history and evolution of media and the Internet
    – media in the 21st century
    – electronic publishing
    – the future of media
— Art schools, Technical Tertiary School
    – art schools in the CR
    – art schools abroad
    – Technical Tertiary School (history, departments, personalities)
— Graphic design
    – typography
    – desktop publishing
    – graphic design software
    – vectors and bitmaps
— Galleries, museums in the Czech Republic and abroad
    – galleries in the CR
    – galleries abroad
    – exhibitions
— Information technology in publishing
    – basic computer setup
    – Adobe products
    – PDF
— Technology and printing process
    – printing techniques
    – pre-press, press, post-press
    – technology, ink, paper
    – ecology
— Career choices, future of my branch
    – my working possibilities
    – development of technology in my department
— History of printing
    – a brief summary of printing techniques
    – their history and development
    – comparison of past and present technology
— Legal issues of publishing
    – law in the Czech Republic
    – copyright law
    – ethics of publishing
— Media and art in the Czech Republic
    – history of Czech media and art
    – future of media in the Czech Republic
    – television, radio, cinema
— My work experience
    – description of my compulsory work experience
    – company information
    – other work experience
— Communication with a customer
    – history of communication, speech. written word
    – means of communication with a customer
    – comparison of past and present communication
— My department
    – description of our department
    – future of our department
    – opinion
    – my future

Mediální produkce, Mediální a marketingová komunikace, Zpracování obrazu a textu I
— Proměny médií v ČR po roce 1989
— Aktuální situace v médiích
— Knižní trh v České republice
— Média a jejich význam
— Knižní a časopisecký brand
— Objektivita v médiích, důvěryhodnost
— Regulace médií ze strany státu
— Kniha a nakladatel
— Základní rozbor kapitálové společnosti
— Tisková inzerce
— Základní struktura podniku
— Základní stavba vydavatelství
— Základní stavba redakce, redakční zdroje
— Příprava nového titulu
— Zásady autorské smlouvy, smlouvy o tisku a distribuci
— Bankovní pojmy
— Principy redakční přípravy tiskovin
— Tiskový produkt – od prvotní myšlenky až po prodej
— Zaváděcí kampaň nové publikace
— Seriózní a bulvární tisk, dezinformační weby
— Rozvaha, výkaz zisků a ztrát v tiskových médiích
— Tvorba cen v tiskové produkci
— Inzertní ceník, CPT: cost per tousand
— Materiálové náklady a plánování ve výrobě tiskovin
— Určení ceny konečné spotřeby (CKS) periodických a neperiodických tiskovin

— Technologie tisku periodických a neperiodických tiskovin
— Předplatitelé periodického tisku
— PostSript a PDF
— Odpisy, daně, DPH a podnikové výkaznictví
— Zpracování obrazových předloh pro reprodukci
— Finanční nástroje podnikání
— Integrace obrazu a textu v Adobe InDesign
— Podnikové výkaznictví
— Příprava a rozbor layoutu časopisů
— Standardizace kvality tisku
— Příprava a rozbor grafické úpravy novin
— Úloha informačních technologií a systémů ve vydavatelské praxi
— Příprava dat pro tisk a kontrola kvality výrobních podkladů
— Vydavatelský marketing
— Skladba barevného obrazu a barevná reprodukce
— Technická a technologická příprava tiskovin
— Kniha a její náležitosti
— Správa barevnosti
— Multimédia
— Dokončovací zpracování novin a časopisů
— Barevné prostory: charakteristika a aplikace
— RIP v předtiskové přípravě
— Webdesign
— Typografická pravidla pro úpravu textů
— Zdroje textových a obrazových předloh pro periodické tiskoviny

 

06 Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu

absolutorium:

— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Dějiny kultury nové doby I, II
2/ Resturování papíru
3/ Technologie restaurování papíru
— obhajoba absolventské práce

tématické okruhy:

General topics Technical Tertiary School
— British literature
— American literature
— Nature
— Contemporary art
— Prague and its monuments
— History of art
— Drama
— Films
— Music
— Life of young people
— Travelling
— The European Union
— Architecture
— Career choices
— Hobby
— Great personalities in the Czech Republic
— Great personalities in English speaking countries
— The problems of mankind
— Health
— Genders differences
— Sport and sport events
— Art schools
— Ways of communication
— Customs and festivals in the Czech Republic
— Cultural differences

Professional topics Technical Tertiary School
Restoration of paper and parchment works of art
— Historical bookbinding
    – division according to historical periods
— Early codex binding
    – typological description of Coptic codex
— Romanesque and Gothic binding
    – typological description
— Renaissance and Baroque binding
    – typological description
— Great personalities of my department
    – 19th and 20th century binding, (P. Smith)
— Materials used for historical and contemporary bookbinding,
    – materials used in restoration practice
— Paper. What is paper? Pulp. History of papermaking.
— Methods of paper restoration
    – castigation and other ways of repairs
    – repairing rips
— Restoration and conservation of parchment
    – parchment production, procedures, basic ways of conservation
    – cleaning, adjusting, reparations, storage conditions
— Conservation of paper
    – cleaning, fixing, neutralization, bleaching, sizing
— Restoration evidence
    – documentation, photo documentation, content
    – communication with a customer
— Conditions for storage of historical documents
    – temperature, humidity conditions, manipulation with documents
— The ethics of restoration
    – explanation of terms, ethics code
— Technical Tertiary School, Restoration Department.
    – progress in my branch of study
    – art schools
— History and development of printing
    – J. Gutenberg
— Art printing techniques
— Pigments, binders, fixatives, glues
    – in restoration practice
— Complete restoring intervention
    – restoration in’in-situ’
    – ambulant reparations
    – explain the difference between these three procedures
— Restoration of historical paper documents
    – restoration of full-area materials, maps, art works, plans
— Description of historical bookbinding model
    – according to your choice
— Restoration of cardboard and wooden blocks
    – materials used according to historical development
    – individual damages and their repair
— Seals. Historical development of seals
    – conservation and restoration
— The world and Czech great art museums, galleries
— Machines, tools and equipment used in conserving and restoration
— My practice training and future of my branch
    – career choices

Dějiny kultury nové doby I, II
— Romantismus
— Realismus a impresionismus
— Postimpresionismus a symbolismus
— Přelom století v grafickém designu
— Secese
— Proměny umění na počátku 20. století
— Expresionismus
— Kubismus
— Futurismus a kinetické umění
— Dadaismus
— Surrealismus
— Počátky abstrakce
— Konstruktivní tendence po 1. světové válce a grafický design
— Česká secese a knižní kultura
— Česká předválečná moderna
— Česká architektura od přelomu století k rondokubismu
— Hlavní tendence architektury 20. století
— Český funkcionalismus
— České meziválečná avantgarda
— Abstrakce po 2. světové válce
— Pop art a nový realismus
— Vlivy konceptualismu
— České umění po 2. světové válce
— Česká kultura šedesátých let
— Postmoderna

Restaurování papíru, Technologie restaurování papíru
— Výroba papíru v historii a dnes, vlastnosti papíru
— Hlavní složky papíru, jejich chemická charakteristika a vlastnosti
— Degradace hlavních složek papíru.
— Preventivní konzervace, krizová opatření, záchrana knih po povodních
— Záznamové prostředky
— Organická pojiva
— Vazební usně a příčiny jejich degradace
— Konzervace a restaurování vazebních usní
— Pergamen
— Kovy vyskytující se na knižní vazbě, jejich koroze, způsoby konzervování a restaurování.
— Druhy pečetí, materiály používané na pečetě, typy poškození, způsoby konzervování a restaurování, podmínky uložení
— Restaurátorská dokumentace, etický kodex
— Neutralizace
— Konzervační zásahy na papírové podložce
— Restaurování papírové položky
— Restaurování dřevěných knižních desek
— Restaurování lepenkových knižních desek
— Celoplošné materiály.
— Vývoj historické knižní vazby od starověku do 12. století
— Historická knižní vazba období gotiky
— Historická knižní vazba renesanční
— Vývoj knižní vazby období baroka
— Vývoj knižní vazby od 19. století po vazbu současnou
— Komplexní restaurátorský zásah
— Restaurování ,,in situ“